Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Březnice) - 296 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 12 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
023-00001 001 xyz Bejla 1729
023-00002 002 xyz (Breznitz) Šemuel 7777
023-00003 003 Pollak Lejb 1754
023-00004 004 /eroze/ anzp 7777
023-00005 005 xyz Moše 1744
023-00006 006 /eroze/ anzp 7777
023-00007 007 xyz Šlomo 1739
023-00008 008 xyz (Breznitz) Ester 1714
023-00009 009 xyz Benjamin 1731
023-00010 010 xyz Judit 1742
023-00011 011 xyz (Kohn /K*c) Zalman 1720
023-00012 012 a xyz (Rofe /Doktor) Reuben 1726
023-00291 012 b xyz (Rofe / Doktor) Rejcl 1728
023-00013 013 Popper Simcha 1728
023-00014 014 Popper Jehuda Zundl 1743
023-00015 015 xyz Chava 1694
023-00016 016 xyz (Kohn /K*c) Brajna (Brajndl) 1753
023-00017 017 Popper Rela 7777
023-00018 018 Popper Zundel 1767
023-00019 019 Popper Anšil 1809
023-00020 020 Muneles Moše Baruch 1801
023-00021 021 Simmel (-es) Jaakov Šalom 1817
023-00022 022 Popper Gita (Gutl) 7777
023-00023 023 Popper (s) Hanele 1807
023-00024 024 /eroze/ PV 8888

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus