Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Pardubice) - 706 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 29 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
221-00001 001 xyz (ha-kohen) Nate 1827
221-00002 002 Liebermann Herš 1842
221-00003 003 Steiner Jicchak / Ignac 1870
221-00004 004 Ippen Philipp / Pinchas 1872
221-00005 005 hot 0
221-00006 006 Friedman Serl 0
221-00007 007 Grotto Anna / Hendl 1872
221-00008 008 Pacovsky (ha-levi) Jišaji 1822
221-00009 009 Popper Ašer 0
221-00000 010 Bass Katharina 0
221-00011 011 hot 0
221-00012 012 Löw Chaje 1852
221-00013 013 Wildenschhwert Pinchas 1842
221-00014 014 /eroze/ vytlučeno 9999
221-00010 015 Friedman Šejndl 1855
221-00016 016 Adler Abraham 1874
221-00017 017 Lustig Salomon 1872
221-00018 018 Ippen Mikael 1841
221-00060 019 Karniol Juda / Jehuda 1877
221-00020 020 Geduldiger Mose / Moše 1870
221-00021 021 Hostovsky Anna / Aidl 1842
221-00022 022 Reich Jakob / Jokeb 1879
221-00023 023 Adler Moše 1847
221-00024 024 Popper Zelda 1837
221-00025 025 Adler Master 1840

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus