Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Stříbro (Mies)) - 119 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 5 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
291-00001 ag-01 Weil Ernestine (Rochel) 1902
291-00002 ag-02 Gruener Ignaz 1902
291-00003 ag-03 Popper Minna 1903
291-00004 ag-04 Popper Leopold 1907
291-00005 ag-05 Ritz Isidor Sigmund 1905
291-00006 ag-06 Bergler Emma (Ester) 1906
291-00007 ag-07 Kuebl Rosa (Chana) 1907
291-00099 ag-07 b Turková Růženka 1993
291-00100 ag-07 c Kuebl Julius 1942
291-00101 ag-07 d Kuebl -ová Marie 1969
291-00008 ag-08 Bergler Sigmund (Šemuel) 1908
291-00009 ag-09 (Bergler ?) (eroze) 1908
291-00010 ag-10 Bergler Simon (Jišajahu) 1908
291-00011 ag-11 Bergler Therese (Cajerl) 1911
291-00012 ag-12 Zunterstein Sigmund (Šimeon) 1919
291-00102 ag-12 b Zunterstein Kathie (Krajndl) 1924
291-00013 ag-13 (sokl) (sokl) 9999
291-00014 ag-14 Fleischer Alfred 1909
291-00015 ag-15 Epstein Šalomoun /Šlomo/ 1910
291-00017 ag-16 (zlomek) (zlomek) 9999
291-00016 ag-17 Strass Šprinca 1913
291-00018 ag-18 (BeruBern) Josef Dov 1915
291-00019 ag-19 (xyz) Jicchak Ajzik 1915
291-00020 ag-20 (prázdný) (prázný) 9999
291-00021 ag-21 Sandl (Sandal) Mojte Rachel 1916

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus