Projekt KEŠET
 
 Studie

Obecně -  tato sekce patří především  *pdf a *word materiálům všech, kdo se symbolikou nějakým způsobem zabývají anebo zabývali. Najdete tu  např. vynikající práce paní doktorky Ivy  Steinové - zveřejněné jako "seriál" v periodiku Maskil (viz odkazy), pokusíme se zpřístupnit i práce Moniky Krajewské, která se po panu Munelesovi (zaca*l) začala v naší době věnovat židovské funerální plastice s velikým nasazením v Posku. Vše nabízíme jednak jako stránku našeho Kešet-webu, ale zároveň i ke stažení - buď jako web-prolink, *word anebo jako *pdf soubor a pevně věříme, že do budoucna přibudou i další zasvěcené studie. Leccos o symbolice z dalších zdrojů  se lze dozvědět také na Thomově webu.
Židovské hřbitovy - web
p.s. Uvítáme i Vaše  vlastní "úlovky", případné dotazy a náměty.  
E- mail:
j.achab@volny.cz
Index :

1/ Iva Steinová: Motivy zármutku a skonu - zdroj: Maskil 2,3/5770  ke stažení v *pdf
2/ Iva Steinová: Symbolika 1. až 4. část - zdroj : Maskily 4-7/5769  ke stažení v *pdf
3/ Iva Steinová: Symbolika 5. až 8. část - zdroj: Maskily 8-12/5769  ke stažení v *pdf
         pozn.  chybějící šestý díl přímo zde ke stažení z Maskilu
4/ Iva Steinová: Symbolika 9. až 11. část - zdroj: Maskily 1-3/5770  ke stažení v *pdf        Kamínky : Toto není přímo studie, neboť důvod, proč židé donášejí kamínky na svatá místa odpočinku předků, už asi nikdy neodhalíme natolik spolehliě, abychom mohli uvést přesné souřadnice/ odkazy z talmudu nebo tradiční literatury.
       Takže pokud studie, tedy studie příběhem, anebo studium příběhů. Připravili jsme pro vás jedno kratší asi desetiminutové vyprávění (audio), které se tématu věnuje obšírněji.
      Druhý snímek (14:28) je určen spíše těm, kdo milují příběh. Pohádka o tom, jak to také mohlo být...

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus