Projekt KEŠET
 

         
Tato stránka slouží jen jako "kontejner" textů pro uživatele portálu Lamedwaw.
Tedy abychom si rozuměli - cosi jako katalog výukových textů pro náš sesterský portál Lamedwaw -  a také případné pdf kopie anebo webové prolinky na knihy (učebnice), které byste neměli přelédnout - tj.   kontejner textů, které nemusejí mít úplně přímou spojitost s židovským pohřbíváním, ačkoli - ono všechno souvisí se vším...   Takže - "ma nišma ?"
      Především slibované Pirkej Avot. Ty mají vlastní do budoucna široce rozvětvenou stránku přímo na nově upgradovaném Lamedwaw, kde najdete nejen rychle běžící viea, ale také texty a hlavně komentáře tradičních učenců a mužů ducha právě k tematice tohoto talmudického traktátu - přímý link vám nabízíme zde.


Jednotlivé odkazy na další knhy a texty na této stránce slouží jako doplněk k materiálům (video), které na Lamedwawu najdete díky přehlednému seznamu. Jedná se výhradně o publikace anebo weby v češtině, kdežto překlady tradiční hebrejské literatury vám nabízíme přímo v záložce *Tradice

 ---oooOOOooo---

 000- Audio-tanach (hebrejská bible) k poslechu, přímo, rychle a dokonale.  Nepotřebujete nic víc, než originální text v tištěné podobě, případně bazální znalosti hebrejštiny a svou vlastní bibli - kliknete na uvedený link, vyberete si požadovaný text (knihu / kapitolu) a můžete studovat.  Poznámka: jedná se o pregnantní vysokošloskou (prostestantskou) výslovnost. Výhody - všechny dvojhlásky, přízvuky a rázy zřetelně (až učebnicově) vysloveny; nevýhoda - takto  "v reálu" mluví jen málokdo a i u samotného pana přednášejícího brzy zjistíte, že mu to občas sklouzne do skutečné synagogální výslovnosti. Nicméně pomůcka nanejvýš užitečnáChcete-li časem, poslouchat hebrejsky celé biblické knihy, je tu vynikající stránka .


001- Pirkej avot (klasický traktát) základní dílo tz. *musaru. Pro živatele obou našich portálů přinášíme jeho hebrejský text k detailnějšímu studiu a také řadu dalších doplňků a pomůcek, které si stáhnete buď přímým linkem anebo na lamedwaw. Chceme se věnovat textu i jeho dalším komentářům, protože je to nanejvýš příjemné čtení -  text na webu
Tiskovou verzi tohoto spisku (hebrejsko/česky) získáte kliknutím na tento link 

002 - Talmud (česká redakce) - obsahuje první ukázky rozsáhlého díla Mirko Beneše, postupně zveřejňované na samostatné webové stránce. A také my, pomalu pracujeme na některých mišnajot anebo pasážích, které s sebou přinášejí Vaše dotazy anebo vývoj našeho vzájemného setkávání s tradicí.

003- Kicur Šulchan aruch - 
 přímo, rychle a dokonale.  Český překlad. Po asi dvou letech rozpačitého přešlapování na místě, jehož výsledkem byl hodně kostrbatý a nepříliš český text se narodila tato naprosto velice nadějná webová stránka. Vřele doporučujeme nejen její návštěvu, ale i pravidelé návraty. Kvalitní dílo si své čtenáře zaslouží

004 - Norman Finkelstein: Průmysl holocaustu - tvrdě ale velice objektivně popsaná realita toho, jak lze i z bolavých skutečností - pro jidiškajt snad těch nejbolavějších - udělat soukromý a především politický byznys. Tato publikace je ráda zneužívána neonovými (neonacistickými) složkami pro popírání *šoa. Pochopitelně účelovým vytrháváním z kontextu a zkreslenými citacemi. Ocení ji ale v podstatě každý, kdo se chce s *jidiškajt seznámit otevřeně. Pro méně movité studenty je (alespoň zatím tj. švat 5770) k dispozici i jako pdf na webu 
V levé části okna Wiew the book a tam patřičná volba *Read online, *pdf atd.005 - Omerové tabulky. Taková docela jednoduchá pomůcka, náhradní kalednář pro počítání omeru, pokud si ho nestáhnete odjinud. Jejich výhodou je, že jsou koncipovány pro meditaci.
Ovšem rozhodnete-li se stříhat krejčovský metr, a projdete si 50 bran  (k meditaci o vztahu) anebo  48 "midot" (k meditaci o sefirách), je to jen na vás...

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus