Projekt KEŠET
 


Biblická zvěst
 -  zejména v Kralickém překladu je něco, co si každý z vás s největší pravděpodobností čte raději sám a v tichu. Přesto se někdy naskytne situace, kdy máme chuť jí "jen tak" poslouchat. Zklidnit se a prostě jí jen naslouchat. Z toho důvodu vzniká (pravda jen naivní a amatérský) záznam biblické zvěsti pro potřeby těch, kdo třeba nemají biblušku po ruce, chtějí ji vnímat jen poslechem, anebo dokonce (tak jako oči praotce Jicchaka) unaveným zrakem již nečtou s takovým požitkem jako dřív ...

     Jak postupovat není nutno příliš složitě vypisovat. Seznam biblických knih tzv. Starého zákona respektuje tady na našich stránkách hebrejský kánon. Tedy 1) Torat Moše tóru 2) knihy prorocké Neviim, kam patří nejen proroci Izai, Jeremiáš, Ezechiel a dvanáct tzv. malých proroků, ale také Jozue, Samuel i Knihy královské a naknec 3) zv. spisy Chtuvim.  Akrostych Tora - Nevijim - Chtuvim pak zapisujeme jaka Tanach* -  Prosíme posluchače nejen o toleranci ke kvalitě některých tracků, ale zejména o trpělivost, protože namluvit takové množství textu věru nelze ze dne na den. U všech funkčních stačí zvolit a kliknout na aktivní link. A pak už jenom naslouchat. Komentáře můžete adresovat tudy.

Poznámka: Jednotlivé pasáže loadujeme jak na chewru, tak i na cloud (Soundcloud) - vyzkoušejte svůj oblíbenější "server" a k samotnému poslechu využívejte ten. Z obou lze texty také stáhnout do vašich strojů (buď v mp3 aneo jako waw), což je vyplatí těm vytrvalejším. Nikdo to nikdy nebudeme věčně, servery bývají napadány a vrchnost brzy zatouží i po kontrole nad znamením šelmy - www; a tak co si stáhnete domů, to mám nikdo nepohabá ....


    Tora

    Kniha Berešit neboli Genesis
    Kniha Šemot nebo Exodus
    Kniha Vajikra (torat kohanim) neboli Leviticus
    Kniha Bamidbar neboli Numeri
    Kniha Devarim neboli DeuteronomiumNevijim (Proroci)
Kniha Jozue
Kniha Šoftim - kniha Soudců
Šmuel alef - První Samuelova
Šmuel bet - Druhá Samuelova
Malchim alef - První královská
Malachim bet - Druhá královská

Jišajahu - Izaiáš
Jirmijahu - Jeremiáš
Jechezkel - Ezechiel

Hošea - Ozeáš
Joel
Amos
Ovadjah - Abdijáš
Jona - Jonáš
Mika - Micheáš
Nachum - Nahum
Habakuk - Abakuk
Cefaniah - Sofoniáš 
 
Haggai - Aggeus
Zechariah - Zachariáš - chrám a půst ; kdo je mesiáš 
Malachi -  Malachiáš 

   Chtuvim (Spisy)
   Tehilim - Žalmy
   Mišlej - Přísloví
   Hiob - Job             

 
   Šir ha-širim - Píseň Šalomounova
   Svitek (Megilat) Rut
   Ejcha - Pláč Jeremiášův
                                Kohelet - Kniha Kazatel      -
          
Kniha Ester ; sledovatelný text - hebrejsky ; a také v jiddiš ;
Proroctví Daniele
Ezra - Ezdráš
Nehemia - Nehemiáš      
 
Divrej alef - První paralipomenon    
Divrej bejt - Druhá paralipomenon   
- new

Komentáře - články, audia a zamyšlení k Bibli
=============oo
Naše další nabídka v sekci *Texty
a) midraše
b) modlitby
c) Odborné práce
d) Micwot
e) Liter. reflexe 
f) Lamedwaw
g) TradiceAudio-tanach (hebrejská bible) k poslechu, přímo, rychle a dokonale.  Nepotřebujete nic víc, než originální text v tištěné podobě, případně bazální znalosti hebrejštiny a svou vlastní bibli - kliknete na uvedený link, vyberete si požadovaný text (knihu / kapitolu) a můžete studovat.  Poznámka: jedná se o pregnantní vysokošloskou (prostestantskou) výslovnost. Výhody - všechny dvojhlásky, přízvuky a rázy zřetelně (až učebnicově) vysloveny; nevýhoda - takto  "v reálu" mluví jen málokdo a i u samotného pana přednášejícího brzy zjistíte, že mu to občas sklouzne do skutečné synagogální výslovnosti. Nicméně pomůcka nanejvýš užitečná.(protože členěná po kapitolách) Chcete-li časem, poslouchat hebrejsky celé biblické knihy, je tu vynikající stránka .   - new
     


 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus