Projekt KEŠET
 
Epitafy samotné  - (word a video ke stažení)

                                      Novinky:  "Epitafy z Pístiny" - (Stráž/Než. - 288)   -- new  

 

 

under construction
                                                  

(Nezobrazí-li se vám hebrejština správně - což se projeví až ve staženém souboru, nikoli v jeho náhledu -  nainstalujte si, prosím, příslušný font.)

Jak jsme informovali výše - toto je víceméně studijní prostor pro všechny, kdo touží odhalit krásu a promyšlenost hebrejských epitafů a především pro ty, kdo jim chtějí věnovat svůj čas a kus svého života. Tedy napůl zajímavosti, napůl pomůcky. Zorientujete se velice snadno, podněty a rady uvítáme.  
pozn:  Stáhnete-li si *word anebo *pdf dokument, a zjistíte, že se vám nezobrazuje hebrejština, stáhněte si, prosím, a nainstalujte tento font
.

       -----------------------------------ooo--------------------------------------


000 - Román v kameni (jeden z nejpozoruhodnějších epitafů - zcela se vymykající běžnému úzu a praxi -  najdete na moravském Úsově  (324) pod evidenčním číslem f-12 .. (video)

040 - Čkyně  jelikož tento hřbitov je vlastně hřbitovem do jisté míry živým, budeme se jeho kamenné poezii věnovat zevrubněji. Jednak pro budoucnost tamní synagogy, i jako zdroj případných sympozií židovské epigrafiky zdejšího regionu. Prozatím jen prvních pár epitafů z pouhých tří řad (z celkových pětadvaceti) 
 

084 - Hoštice - Hošticím a jejich epitafům je věnováno i naše video, nicméně studentům a badatelům si dovolujeme nabídnout i podrobnější *pdf soubor.

170 - Louny - Kamínky mají pro mne zvláštní symboliku a obrazivost. Začnu ale odjinud.  Stojí tu pro to, aby nám zazpívaly. Česko-německý verš rozhodně maličko pokulhává za zpěvnostní veršů hebrejských epitafů, ale má také svoji informační hodnotu. Ostatně – posoudíte sami

214 - Opava/Troppau  : Bertholdův epitaf je rytmizovaný: Ba-orach cedaka halachta - al sade techijat amcha ba-lev wo-nefeš paalta - be-corchej cibur be-emuna amalta - ba-derech - nelech ata, salalta (Ubíral jsi se cestami spravedlnosti a vší svou bytostí i srdcem jsi pracoval na roli znovuvzkříšení svého lidu);  Opavský hřbitov je již hřbitovem moderním a jeho hlavní kouzlo tkví v čemsi docela jiném, nicméně i mezi 720 náhrobky (ze dvou třetin rozkradenými anebo pokácenými a prozatím nevztyčenými) se najdou také cenné perly ... (*pdf v provozu)

218 - Osoblaha (Hotzenplotz) : Co je mi ale útěchou, že nad vzácnou duší nemá berla Smrti moci a anděl Neúprosna nemůže zkřížit svůj  meč s andělem H*spodinovým.  To jen odtud ze země poodletěla ke svému dědictví v příbytích Jasu... Připravili jsme pro vás word-tabulku, wikipedicky vylepšenou o přímé prolinky do naší databáze. Takže lze sledovat hebrejský epitaf přímo on-line...

261 - Radenín : Vlastní správce Matana a.s. prozatím nemá dost sil na dokončení záchrany tohoto nádherného hřbitova (nicméně letos prý by již k ní mělo dojít!!) -  a tak celá třetina z cca 350 náhrobků leží doposud v troskách. Jsou to právě ty zranitelnější - z haskalového období, které bývají jaksi upovídané; Nicméně z 232 macejv se podařilo získat některé skutečné perly
      Kratičké video - vlastně jen upoutávka k výše nabízenému *pdf jsme umístili do videosekce tady na Kešetu. Ale pro vaše snazší hledání, si ho dovolíme prolinkovat i odtud.

288 -  Stráž nad Nežárkou - popsaná někoika slovy (s odkazem na Rajče)   
-- new 

290 - Strážov (Patří ke zdi) --  Pohled na některé z náhrobků situovaných podél zdí hřbitova. Sebevrazi? Kohanim? Osobnosti? Především "dušenky" .... 
 
300 - Štěnovice : Po patrně jagellonském vyhnání židů z královského města Plzně se v jejím okolí náhle narodil celý prstenec venkovských židovských obcí. Jednou z nich jsou i Štěnovice. Hřbitov jsme zpracovali letos v roce 5770. Video se věnuje  jen některým z jeho epitafů. Nicméně pro studenty epigrafiky, jako další pomůcku a komentář k jejich vlastní badatelské práci, uvádíme také některé ze štěnovických nápisů ve wordovské verzi

300 - Stěnovice - Winternitz - štít domu čp. 104 (v závěru videa) patřil dalším členům rodiny Winternitz - jmenovitě panu Isaku Winternitz, který ho vlastní od r. 1856. Současnou podobu dal domu i štítu Isakův tchán, pan Lippman Bandler. Další prameny skutečně potvrzují, že se Winternitzovi stěhují do Plzně (uvádí Alena Vlčková) -- příběh Pláštík

318a - Turnov: Turnovská dvojverší splňují obě hlediska. Rytmus i obsah. A to měrou navýsost vrchovatou. A je zajímavé, že stihnou – často formou dokonalého epigramu  a la Českých knížek nepřátelé lítí – plesnivina, moli, jezoviti… – povědět vše. Máš pocit, že se nestaral? A co ten chléb, co rozdával? …  (173);  Řekli byste:  Takový jelimánek! A kolik nastudoval stránek … (012); Hořce se pláče vždy, trpčeji pro ty, kdo našli pohlazení i pro siroty… (124); Dobrosrdečný i ve dnech, kdy to bolí.. (175); Jen skromně prošla, pak zas do dáli, přesto tě  za to kdekdo pochválí … (424); Poslužte si !! 


318b - Turnov: Epitafy, které nemusely zůstat ....   Protože většina z nich se nachází pod tělesem turnovského mostu, který se nad hřbitovem vzklenul na přelomu  osmdesátých a devadesátých let. Včetně nejstaršího náhrobku z roku 1680. Doplněno o fotografie přímo v textu - word.  Některé náhrobky komentovány přímo na Rajčeti.

330 - Velká Bukovina (Grossbock) : Není nic krásnějšího, než když se příběh zahustí tvarem. Díky panu Jiřímu  (Fiedlerovi) dostávají někteří nebožtíci z Grossbocku nejen svoje identifikační číslo, ale také rozměr. Lidský rozměr. Předpokládám, že tak nějak by se do budoucna měly (anebo alespoň mohly) ubírat naše snahy o spojení kamene a papíru. Pripravili jsme pro vás a) klasický katalog b) celkový wordový soupis s vybranými epitafy  a také c) povídání nazvané "dušenky - nešamot".

-------------------------------ooo

 1/ soubory   
2/ videa 
3/ o překladu

4/ Nikolšpurk 

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus