Projekt KEŠET
 

 

 

Ester bat Hirš /1740/

Pátého dne po sobotě, prvního,pesachového, 500 mal. //
Ester neposkvrněná a svatá ve své čistotě
//
uložena, jí podobnou sotva kde nalezneš
//
Sou. na dům Je.
, matka odervána od dítek //
 
diadém blaha bohatě vyzdobený taženým zlatem, //
taková byla rabín
 a spr.P. Ester, dcera //
duchovního knížete, našeho u.r.r.
Hirše, p.r. na je.M. //
choť velikého rebbe, s.
Ar.Jehudy Lejba, ša.  //
 p.r.s.
 v.j.naší obce, k.H-.n. //
(tanceva)
//
 A ona pak nechť povstane na Konci dní podle svého losu.
//

 
Komentář na náhrobek pani Ester upozorňujeme z několika důvodů; nápis je charakteristický užitím velkého množství zkratek, užívá několika víceméně málo obvyklých obratů (ta´anit be-vejs Jehuda = strast zavládla v domě Judově;em me-vanim ratša = matka odervána od svých dítek) v pátém řádku, nechybí ani kryptogram (tvořený iniciálními znaky 2. až 5. řádku), ale především je dokladem, že Boskovice byly ve své době centrem židovské vzdělanosti, pokud zde nacházely své místo dcerky z tak slavných rabínských rodin, aby se staly váženými rabanit a cadkanijot . Dešifrace nápisu vyžaduje určitou zběhlost ve způsobu, jakým tradice krátila náhrobní nápisy a v rejstříku užívaných zkratek. Z tohoto důvodu uvádíme překlad tak, aby bylo graficky zřetelné, co je na náhrobku vytesáno (tučně), a co jednotlivé zkratky vlastně znamenají (kurzivou), protože jinak bychom se dočetli vlastně pouze to, čím jsme tento komentář „otevřeli“… O kultivované poetice samotného nápisu včetně klasických odvolávek už nehovoříme...


Pátého dne po sobotě, prvního dne polosvátků svátečního pesachového cyklu 500 malého počtu //
Ester neposkvrněná a svatá ve své čistotě
//
(je zde) uložena, jí podobnou sotva kde nalezneš
//
Sou
žení  (přišlo) na dům Jehudův, matka odervána od dítek //
(ta jež bývávala)
diadém blaha bohatě vyzdobený taženým zlatem, //
taková byla rabín
ka a spravedlivá v Jisroeli, paní Ester, dcera //
duchovního knížete, našeho u
čitele a rebbe, reb Hirše, předsedy rabínského soudu  na ješivě Mikulov //
choť velikého rebbe, s
lavného Arje Jehudy Lejba, šocheta a dohližitele //
 p
ředsedy rabínského soudu a vůdce ješivy naší obce, kéž je jí H-ospodin příznivě nakloněn //
 Budiž její duše vevázana do Svazku Života (tanceva)
//
 A ona pak nechť povstane na Konci dní podle svého losu.
//


Hebrejsky :

 
אסתר מן הטהורה  טהורה וקדושה
ספונה בכל אלה לא נמצא אשה
תעני* בבית יהוד* אם מבנים רטשה
רדד זהב הוסף עטרת מאשרה
היא הרבני* הצדקני* צ אסתר בת
הקצין המרר הירש שנ* ליש* מש*
אשת הרב הגדול מ אר* יהודה ליב שו*
אבג* ורמ* דקהלתנו יעא*
תנצבה
 
 
ותעמוד לגורלה לקץ הימין


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus