Projekt KEŠET
 

 

Sara Hinda Channa, bat Šimjon /1779/

 
 Sem uložili (tu jež bývala)
vším, co její rodiče milovali a co těšívalo
jejich srdce, dokud byla s námi.
Milovaná tady dole, milovaná
pro čistotu svých skutků i tam Nahoře.
Vždy vzdával úctu a pozdvihovala hlavu k
trvalým Pravdám
Vydala se do světa trvajícího Věky ve svých
osmnácti letech.
Jak milé a utěšené byly její skutky, a jak skromného ducha
byla po všechny své dny.
Tou bytostí byla paní Sara Hinda Channa, dcera
reb Šimjona.
Křehoučká v letech se povznesla k odpočinku, kéž je
to odpočinek ve Světle Nejvyššího.
Odešla si odpočinout druhého dne po sobotě, 9. tevet
539 malého počtu – (tanceva)
 
 
Komentář – Na první pohled náhrobek velkého učence, typologicky shodný s ostatními velkými rabínskými macevami je v tomto případě dokladem veliké lásky a veliké ztráty, jak se dočítáme z překladu nápisu.
            Z textového hlediska je zajímavý obrat ruach nemucha (= pokorného, skromného ducha)  v 10. řádku nápisu, aramejské označení „trvalých Pravd“ --  košta meakbija v 6. a 7. řádku a také obrat celcach ve 14. řádku. V hebrejské bibli se vyskytuje pouze na jediném místě a to v 1sam 10:2; Navíc ve velice zajímavé souvislosti: Je krátce po pomazání prosťáčka Saule na krále Jisroele. Saul se loučí s prorokem Samuelem a ten mu dává pokyny na cestu domů za Saulovým otcem. V rámci těchto pokynů se Samuel v „prorockém“ vidění také zmíní, že až Saul dojde k hrobu pramáti Rachel tam „na pomezí čeledi Benjamin na místě zvaném Celcach“, tam najde své oslice. Jenomže žádné takové místo neexistuje. Navíc Rachel nebyla pohřbena v Celcachu ale cestou do Efrata, tj. cestou do Betlechem / gn 34:19/. Velký komentátor Raši vysvětluje tento zdánlivý nesoulad upozorněním na slova cant 5:10 --  dodi cach we-adom a výraz Celcach chápe symbolicky jako „Stín Nejvyššího“, který je také miláčkem Jisroele, podle výkladu Písně písní a který je tedy také cach we-adom“. Odpočinutí „v Celcach“ tak symbolizuje připojení ke spravedlivým matkám Jisroele: Sáře – Rivce – Lii a Rachel v klínu a ve stínu Nejvyššího. // I jazykově jistě zaujme trojí opakování obratu "menucha" ...  a)  halcha li-mnuchta - tj. odešla do svého odpočinutí; b) ba-celcach tehi menuchta .. (a její spočinutí bude v Celcach ; c) še-halcha li-mnuchta ... což lze přeložit dvojmo:  Kéž odpočine v Celcach, protože kráčela  "k pokoji" - (ještě tady na tomto světě), a pak by jom bejt 9. tevet bylo samostatné sdělení, anebo .. budiž odpočinutí té, jež  (ašer) odešla dne 9. tevet...  - A to je na těch kamenných sudoku právě to nádherné ...

hebrejsky :
פנ
חמדת נפש ושמחת לב
היתה לאבותי* בחיי*
נחמדה למטע ואהובה
חמעחה בכשרון צעשי*
הדרת כבוד ומרים ראש לכל קושט
מעבדי*
בת שמונה עשרה שמה יצאה לעולם
הנצחי
מה טוב ונעים מעללי ברוח נמוכה
היתה כל ימי
היא האשה מ שרה הינדא חנה בת
מ שמעון
רכה בשנים עלתה למנוחתה  בצלצח
תהי מנוחתה
שהלכה למנוחתה יום ב ט טבת
תקלט לפק תנצבה

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus