Projekt KEŠET
 
 
Vzkazy "nahoře" -  tedy nahoře na klenbě čerstvě revitalizované tzv. Horní synagogy v Mikulově
Během druhé (důkladnější)  revitalizace mikulovské synagogy, která probíhala v letech 2011-2013 (obr střechy)  se podařilo znovu odkrýt synagogální nápisy, do té doby zatřené cihlovou barvou z let z méně zdařilé  rekonstrukce předchozí – normalizační (1977-1989), která se spokojila pouze s obnovou empírové tváře interiéru obohacenou o zatraceně necitlivé moderní prvky .K tomu ke všemu neprosadila ani zachování *aron ha-kodeš. (obr). Kdo tehdy  rozhodl o tomto řešení (obr07) a proč, ačkoli již tehdy existovaly dobové fotografie, které existenci synagogálních nápisů dokládají ještě k roku 1925 (obr), to v této chvíli neřešme. Protože i  tehdejší značně necitlivá oprava mikulovské synagogy pomohla zachovat tuto stavbu až do dneška. Zatímco zbytek pozoruhodného židovského gheta schouleného  pod křídly Ditrichštejnské vrchnosti spolu s Lázeňským náměstím, bejt ha-midraš, chederem, tzv. Dolní synagogou a dalšími z celkového počtu dvanácti synagog – to všechno vzalo definitivně za své v dobách od padesátých let až do roku 1975.
Důležité je, že jsou nápisy opět mezi námi – možná všechny anebo přinejmenším jejich valná část.  Objevily se zde v roce 1723 s ukončením oprav této synagogy, která vyhořela o čtyři roky předtím v roce 1719. Toto skutečnost dotvrzuje přímo i jeden z restaurovaných nápisů. (obr) – We-ec jaca 28. av 5479 ; We-chazru u-vanu we-gamruhu erev roš chodeš tamuz 5483 …  (I vyšel oheň od H*ospodina dne 28. av 5479, avšak lid se navrátil, znovu dům postavil a dokončil ho v předvečer novoluní tamuz roku 5483 ..  Vzhledem k tomu, že restaurátorům při jejich práci nebyla poskytnuta odborná pomoc hebraistů, je jeho část maličko „šifrovaná“ a některé znaky jsou v dobré víře zaměněny za jiné, jeho sdělení je jasné a čitelné. (obr)
Všechny bedekry a dokonce ani Wikipedie si neodpustí zdůraznit architektonickou výjimečnost mikulovské Horní synagogy jakožto jediné v Česku dochované synagogy tzv. polského či lvovského typu. V čem spočívá? Klenbu nesou čtyři mohutné sloupy umístěné v rozích vyvýšeného řečniště (*bima), ze kterého se během liturgie četla a studovala tóra. A také samotná klenba hlavního prostoru je tvořena čtveřicí kupolí. V každé z nich pak nacházíme opět v pomyslných rozích vždy čtyři kartuše  s nápisy. (obr) Nepokoušejme se divoce spekulovat o tom, zda měly ještě i jiný hlubší smysl než pouze dekorovat interiér zkratkovými „vzkazy“ (ačkoli prostor i pro toto hledání by tu určitě byl). Bal Šem Tov kdysi prohlásil, že i náš fyzický život by měl mít duchovní podstatu. A přesně o tom čerstvě restaurované nápisy svědčí.  Poslechněte si, prosím,  úvodní video.
-------------------oo

 
Prozatím se věnujme jen samotným nápisům. Seriálovou formou. Aktualizace budeme vždy avizovat na sítítch FB a v novinkách na Kešetu...


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus