Projekt KEŠET
 
 
Synagogální symbolika  se některými motivy podobá té funerální, v mnohém je však nadstandardně bohatší. Ačkoli si dovolíme již přímo zde na tomto místě upozornit, že v žádném případě nelze zaměňovat synagogu (a její symboliku) za původní Stánek úmluvy a posléze jeruzalémský Chrám, tato stránka na Kešetu se bude věnovat jednak symbolům a výmalbě českých, moravských a slezských synagog, ale také i symbolice Chrámové, jednotlivým jeho částem, detailům a jejich účelu. Tím "wikipedicky" propojíme oba portály - Kešet i Lamedwaw


Synagogální symbolika Motiv vinné révy, obdivuhodná kaligrafie, bima anebo aron ha-kodeš, od prostých až k barokizujícím. To vše bychom měli potkávat a komentovat v této části našeho portálu. Není vyloučeno (bli neder), že se časem pokusíme zpracovat krátkými video-šoty co největší počet českých a moravských synagog právě se zřetelem na jejich dekor, výmalbu a symboliku. Podobně, jako to nacházíte u video-pohlednic z dosud zpracovaných hřbitovů.
    Textově (word ke stažení) se pak pokusíme komentovat vaše případné otázky.
    Děkujeme za ně předem (achabisko@gmail.com) - anebo lze psát přímo z této  kešetovské stránky, kterou najdete pod tlačítkem *Úvod


00 - Nekuřte v šůl (krátce a pomocí oka kamery k tématu synagogální výmalby) - Úvodní zamyšlení, proč se zdobilo, kolik se "čarovalo" a zda se vůbec zdobilo či čarovalo, obrazově čerpá zejména ze snímků Holešova a Boskovic - video (5:48


01- Synagogální stříbro (Proč je užíváno v synagogách více? Proč existují tak velké sbírky právě synagogálního stříbra? Má stříbro svoji vlastní symboliku, nebo jsou důvody prostší?) - kratší (Shekel); rozšířená verze ke stažení (word)

02 - Atlas, samet, damašek - kryptogramy, které často potkáváme v synagogální výmalbě a které jakoby evokují, či spíše si pohrávají s názvuky na textilní komodity, ve skutečnosti však skrývají texty biblické,  komentuje mj. i tento krátký článek na Shekelu. Tento článek jen doplňuje materiál 04 -  
"Vzkazy "nahoře"
 
03 - Synagoga ve Čkyni - po letech chátrání obnovena, restaurována, mění se ... Co je ale nejpodstatnější, že během úprav byly nalezeny a restaurovány také fresky z její patrně původní výmalby. Jsou naivní, ale oddaně pokorné. Něco málo o nich vám prozradí naše video   
    
04 - Vzkazy "nahoře" - (Symbolika mikulovské Horní synagogy) úvodní video. - vedle úvodního videa i několikastránková studie, která nápisy a jejich symboliku vysvětluje a společně s vámi také objevuje a hledá 

05 - Dolní Kounice - dokonalá a zasvěcená studie z pera Olgy Sixtové s roku 2008 (sic) - fotografie. Zasvěceně rozebírá jednotlivé nápisy a uvádí i jejich hebrejskou podobu podle příslušných sidurů.  
 
06 - ghetto a synagoga v Boskovicích --- video (8:02)-new

Synagogy na webu
359 - Žatecká (se teprve hledá) - you tube 
226 - Plzeň (100 snímků obou synagog z pera /objektivu Ivo Řeháka - Rajče)  
==oo   Chrámová symbolika   oo==

Symbolika Chrámu (a pochopitelně také Stánku úmluvy) je bohatá a až překvapivě hluboká. Pokusíme se ji uživatelům Kešetu postupně přibližovat video-cestou přímo od Nádvoří až do Velesvatyně, krom toho zde najdete také materiály, věnující se některým předmětům a detailům podrobněji (word, ke stažení). Není nutno ji povařovaz za starožistnost, naopak, její hlubší pochopení pomáhá porozumět i samotné Bibli a především absurditě snah některých křesťanů (resp. křesťanských ideologů) nacházet paralely v smrti Ježíše z Galileje a chrámovou obřadní službou...
 
 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus