Projekt KEŠET
 

Schémata /skicy pro orientaci v kladu náhrobků

Na tomto místě si dovolujeme upozornit na práci Bc. Ladislava Faigla prezentovanou na katedře geografie přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad labem v květnu 2010. Ve svém úvodu konstatuje: V rámci vypracování této metodiky zvolen židovský hřbitov v teplické městské části Sobědruhy, která se nachází blízko silnice I/13, severovýchodně od centra Teplic. Sobědruhy byly v minulosti vesnicí s převážně židovským osídlením a vznik zdejšího hřbitova se datuje až do roku 1669. Počátkem 18. století byla ve vesnici postavena synagoga, která však ke konci 50. let 20. století byla stržena. Tato lokalita byla zvolena především pro svá specifika, která pomohou ilustrovat problémy, jenž mohou nastat při vlastním mapování a vytvářením plánů… a pak už stručně, metodicky a přehledně upozorňuje na všechna podstatnější hlediska dokumentace a pořízení skic. :  /…/ V předchozí části již byl představeny elementární prvky postupu při tvorbě plánu hřbitova, zatímco v této části budou představeny některé již zpracované plány nejenom v rámci projektu Kešet. Úvodem je třeba poznamenat, že pro potřeby projektu není nezbytně nutné mít  technicky a graficky dokonalé plánky vytvořené v prostředí ArcMap, s každým náhrobním kamenem zaneseným se souřadnicemi GPS (už pro jistou nepřesnost GPS přijímačů obtížné). V následujících ukázkách budou představeny různé přístupy ve tvorbě plánků, od čistě technického vycházejícího z katastrální mapy, přes ručně vytvořené až po profesionálně provedený plán hřbitova v Třešti.

Doplněno fotografiemi a skeny.  

  Celou prezentaci si můžete ve *wordu stáhnout zde.


 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus