Projekt KEŠET
 

Příběhy „Domů života“

 

Aktuálně!! příběh z provincie (Štolpíky)         new

111 - Jiřice
 -  V roce 1999 přišli poprvé a vzbudili je. Troufalý počin. Neviditelní, křídla složená pod hlavou, někteří spali 60, jiní i 290 let. Nebyli zcela zapomenuti, jen k nenalezení v troskách skládky a pralesa na okraji malé vesničky Jiřice u Miroslavi na jižní Moravě.

267 - Roudnice - Jedno odpoledne, vlastně čtyři hodiny ve slunci a břečtanu stačí někdy na objevení perel a drahokamů. .. protože vzácný drahokam tvé lidské pověsti ti bude na věky nejlepším památníkem (eben tov šimcha jehi mazkirecha tamid...)

293 - Studený -   Dokončení studia jednoho traktátu nebo určitého úseku halachického vzdělávání se nazývá *sijum. A ve štetlu to bývala dycinky sláva. Příležitost pro raut, sezvání hostů, anebo pro docela komorní oslavu všech, kdo se na studiu podíleli.
Sijum hřbitova je ještě komornější

316 - Třešť --   Ač rodem havířovská árijka s dobrou sudetoněmeckou bábou od Olomouce v srdci začala malou pilkou typu „školní dílna“ pižlat vzrostlý nálet olšových stromů a srpem (bez kladiva) se prosekávat vysokou travou. Zkrátka z vlastní vůle zvelebovala ten zapomenutý kousek historie zapomenutých lidí, jejichž poslední potomci se rozplynuli ve štiplavém dýmu nad polskými rovinami.

324 - Úsovská legenda --   Tuto noc slavívají i mrtví. Rušit je v jejich reji nad mohylami je velký náb-ženský přestupek. Ledovým vzduchem březnové noci poněkud vystřízlivělý, proběhl Šaul řady náhrobků, hrůzu a strach v patách. V mrazivým závojích mlhy viděl tančící mrtvé v bílých rubáších. Ojíněné stromy a keře se pohybovaly do taktu ...  

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus