Projekt KEŠET
 
Pinchasův epitaf v Babčicích (002)
 
            Jedná se asi o nejkvětnatější epitaf  na tomto jihočeském hřbitůvku. A jeho jazyk i jeho skladba jsou  velmi promyšlené, kultivované, plné důležitých narážek, které pochopí anebo měli pochopit především ti, kdo byli více znalí života a osudů rav Pinchase.

            Zaujme mj. i netradiční titulaturou echad me-širej  kneset ha-gdolot (*) – a tady jsme u prvního otazníku. Někteří překládají: zde je pohřben jeden z velkých zpěváků synagogy , což sice nic nemění ani na postavení, ani na synagogální funkci zesnulého a v podstatě ani na obsahu. Nicméně zarazí ženská koncovka gedolot, která ke slovu „zpěvák“ rozhodně nepatří. Druhým překvapením je kombinace obratů  halach le-olmo a niftar (**)  Oba totiž znamenají totéž, tedy odešel /zemřel. Druhý den šavuot je však vždy 7. sivan a údaj o 8. sivan naznačuje, že jde o den pohřbu. Buď v našem případě míní autoři epitafu definitivní odchod z tohoto světa (uložení do hrobové prsti), anebo zde došlo ke kamenickému překlepu.
            Třetím, ale již víceméně příjemným překvapením je hříčka tchilat/baat  - tedy počátek a nástup, Počáteční dobro a blaho a následný „nástup“  palčivého soužení a veliké bolesti (***)
            A nakonec je tu ještě onen obrat šokdot ve 22. řádku  (****)


 
Sem uložili
jednu z velkých legend naší obce *)
a syna našeho učitele rabejnu
Moše Blanna ze svaté obce Košetic.
Vynikajícího žáka velkého rebbe
Nachuma Trebitsche
rabína a zemského rabína v Mikulově, (totiž)
našeho učitele a rebbe Pinchase, zvaného
Zelke Blann.
Do svého světa odešel druhého dne Šavuot
a skonal **) 8. sivan 5625
(tanceva)
==o==
Tento kámen volá (do všech stran), kdo tu leží!
Zdroj všech těch zprvu požehnaných let
a náhle, běda, důvod velikého soužení
***)
Původně samá radost v srdcích
a vznešenost naší nádhery
je náhle podťata a veřejně potupena.
Všechna ta neskonalá láska a přímočarost,

s níž dokázal uklidnit vystrašené. ****)
Kéž ten, jenž Sídlí na nebesích ve své libé vůli
navrátí zase díl svého Dobra do původní nádhery

=== latinkou ===
Hier ruhet
Herr
Markus
Blann
aus Košetitz
gest. am 1. Juni 1865
in seinem 62. Lebensjahre
F. S. A.
 
*)   nepatřičná koncovka gedolot vede tedy ke hledání dalších možností. Vyloučíme-li gramatickou chybu autora epitafu, protože zbytek nápisu je hebrejsky dokonalý a prozrazuje dobrou znalost jazyka a vyloučíme-li rovněž spojení se subst. keneset, (velkých shomáždění, velkých rad),protože právě toto subst. je uvedeno v sing.,   zbývá nám jen hledat v hebrejštině a aramejštině femininum, které by obsahově vyhovovalo. V úvahu připadají vlastně jen dvě varianty. Šira (píseň) anebo šejara (souputník, karavana, předek). Širej gedolot – velké eposy, velké příběhy,velké legendy, šejarej gedolot – velcí mužové, předkové, členové.
           
 
****)  tvar šokdot uvádí Jastrow s odvolávkou na Toseftu a Talmud Ket 2b – právě ve významu ustrašený, zneklidněný…
            Zajímavá je i *petira  - tedy závěrečná eulogie, která žádá Vznešeného, aby uvedl „část svého Dobra“ (chelkat tuvo) k původní dokonalosti (la-ejtano), tedy jako prosbu obce za další její vývoj. Ale zároveň ji můžeme chápat také jako prosbu za zesnulého v tom smyslu, aby podíl dobroty a dobra zesnulého (chelkat tuvo) ještě mnohonásobně zvětšil (ejtan je také mocný proud) …
            Budeme vděční za vaše návrhy a pohledy – achanisko@gmail.com
O
riginál náhrobku (snímek ŽMP 2009) si můžete v dobrém rozlišení prohlédnout zde
 

[mun hp
hvlvdgh tcnk yrysm dxa
rrvhm ynybrh ls [b
wuyuisaq qqm [nalb hsm
brh ls rxbvm dymltv
suybiru ovxn hm lvdgh
hnydmhv grvbclaqyn qqd br
hnvkmh txnyp rrvhm
[nalb hqlz
rupnv tvivbsd *b *lh
qpl hkrt s [vyc x
hbent
==o==
qizt [bah
tlxt tnkvs hp
tvbvuh oyns tvbr
vnnvgy hha tab
vnbbl txms oynpl
vntrapt dvhv
[yi frxk hptqn
rsvyv tvdydy hbha
byshl tvdqvs avsl
vnverb oymsb bsvy
vntyal vbvu tqlx bysy

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus