Projekt KEŠET
 
225 – Písková Lhota (Zámostí) – Některé otazníky
 
podrobněji ve wordu ke stažení.
 
 


Jedním z nich, je samotný „pohyb“ kamínků po hřbitovní ploše. Projevuje se zejména u dvojice 016 a 025, podle snímků z osmdesátých let, jakoby ony a nejen ony ležely či stály ještě na docela jiném místě. Především – právě pro Zámostí – je přesně tento typ macejv skutečně otazníkem. Podíváme-li se na všechny, které jsou typologicky takhle „do trojúhelníku“, podrobněji, vždycky jsou tesány tak trochu ledabyle, nezřídka dokonce na divoko.
 
Druhou skupinu tvoří tzv. „bludičky“. O rusálkách a bludičkách je všeobecně známo, že lákají pocestné do bažin. Světýlko v temnotách, které slibuje, že cesta vede do bezpečí, ale kdo se za ním vydá, končívá většinou neblaze.
 Náhrobky 027, 030, 032, 049, 052 na každém snímku (od 80. let až do dneška)  vypadají jakoby se přečíst daly. Jakmile jste ale u nich, je jen neuvěřitelně složité orientovat se a najít záchytné body, které by dávaly smysl a pomohly epitaf rekonstruovat.  Chápu, že snímky vám asi nepomohou, berte je však jako upozornění na tvar a text, pokud byste se do Lhoty někdy vypravili a chtěli napomoci k doplnění mozaiky poznání.
 
Třetí je vlastně kuriozita. Jedná se o náhrobek  088 (náležející do skupiny ledabylých trojúhelníků), který je tesán tak, jakoby se kameníkovi rozsypala sazba na počítači. Podívejme se na něj.
 
=== doslovný přepis ====
Pick z Krnska
Pinchas, syn rav Jaakova
20. dne měsíce - mládenec (ha-jeled)
desetiletý dne
malého počtu, geboren
7. ijar a zemřel 13. av
(tanceva)

==o==
Tušíme tedy že jde o Pinchase ben Jaakov,
ale vročení, zdá se, vůbec není tesáno.Navíc na první čtení je to štajn
Takříkajíc na vylámání zubů.
 
aqcnrqm qyp
bqay h [b cxnyp
dlyh sdvhl b
ovyb oyns rsi
[irabig qpl
ba gy tmv ryya z
hbent 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus