Projekt KEŠET
 

 

Mapa stránek ... 
 
            Celý portál je koncipován tak, abyste mohli společně s námi postupovat od prvotního okouzlení židovskými hřbitovy až k posledním *halachickým detailům a také k případné vlastní dokumentační práci.
 „Desatero“  tlačítek/prolinků v koruně našeho portálu  (Úvod,  Novinky, hřbitova  atd. až k tlačítku Databáze) se snaží respektovat jednotlivé úrovně (nebo chcete-li levely) této cesty. Každá sekce pak má svoje  kategorie, kde se kliknutím dopracujete k dalším podrobnostem.
            Úvod / O nás -- Jelikož je nezdvořilé zůstávat inkognito, v sekci O nás se snažíme přiznat, kdo jsme a o co usilujeme.  Tam můžete poznat naše cile, stanovy a časem bychom také rádi – ve spolupráci s dalšími subjekty, které o údržbu a dokumentaci židovských hřbitovů pečují – uveřejnili i jakési malé Vademecum – Jak pomoci? … tj. shrnutí, jak se o hřbitovy starat a jak naopak rozhodně ne.  Užitečné kontakty a odkazy si každý většinou nagoogluje sám, přesto se snažíme upozorňovat na ty, které vám mohou být při studiu užitečnou pomůckou. Respektujeme pravidlo „Moudrost je z vidění“, a proto se zdržujeme jakýchkoli komentářů. Tu správnou hůl pro svoji  cestu pouští si beztak musí přiříznout každý podle své vlastní potřeby.
Zároveň se omlouváme, že portál neobsahuje nějaký blog či podobný prostor pro diskuze. Důvod? Kdo má odvahu k pravdě, použije naši porůznu roztroušenou  e-majlovou adresu j.achab@volny.cz  (na většinu dotazů skutečně odpovídáme!!), kdo naopak kdejaký blog vnímá jen jako příležitost postesknout si anebo odplivnout nad tím, jak je život duhový, určitě najde seberalizaci i jinde. Nicméně diskutoval lze a to přímo zde
Úvod /Projekty  -- V sekci Projekty bychom do budoucna rádi upozorňovali na vlastní záměry i na projekty přátel, což, prosím, berte také jako prosbu a výzvu. Rádi se i na našich stránkách zmíníme o všem, co připravujete. Již realizované projekty zmínímě rovněž a pokud se podaří relizovat jich tolik, že by se stránka stala nepřehlednou --  budou se  postupně přesunovat – buď formou odkazu anebo  jakési „závěrečné zprávy“ do archivu.
            Úvod / stav dokumentace  obsahuje tabulky již zpracovaných lokalit a zároveň jakýsi numerický klič všech českých, moravských a slezských krchůvků. Ostatně - uvidíte sami.
            Úvod / výroční zprávy - jsou neuvěřitelná nuda, navíc maličko "navíc", protože nás coby občanské sdužení nikdo příliš nerozmazluje, a tak žijeme vlastně jen z vlastního. Je to práce nudná, ale pro ty, ko by chtěli mít "přehled" a kontrolu, je zpracujeme. Nebude to ale hned. díky za trpělivost.


          Novinky komentář nepotřebují. Je to nejsnadnější způsob jak zjistit, jestli jsme něco vykonali a jestli vůbec něco děláme.
 
            Pro většinu návštěvníků tohoto portálu bude asi nejvyhledávanější sekcí sekce Hřbitovy. Krátkou projíždou myší po liště této sekce se snadno zorientujete sami. Řada (zajména kartografických a grafických) tlačítek zatím zeje prázdnotou. Důvodem je jednak fatální stav tohoto typu dokumentace  - většina lokalit zaměřena ani zakreslena vůbec není - (opět inspirace pro laskavé dlaně všech ochotných). Pod tlačítkem schémata  objevíte několik různých schémat v široké škále  grafické „dokonalosti“, které vám mohou být inspirací a zároveň ujištěním, že není zdaleka bezpodmínečné shánět teodolit a ryze kartografickou firmu. Dovolujeme upozornit v podstatě na dvě zásadní tlačítka. Stav dokumentace a Highlights. Stav dokumentace bude asi zajímat všechny, kdo by měli zájem sami zpracovat nějakou lokalitu ve svém okolí. Anebo naopak ty, kteří mají k dané (již zpracované) lokalitě nějaký badatelský anebo návštěvnický vztah. Pod tlačítkem higlights najdete vždy to nejhezčí (po textové i kamenické stránce), co jednotlivé hřbitovy nabízejí. A také jakýsi malý souhrnný  přehled inforamcí o daném hřbitově. Nezřídka i zde – v highlights konkrétních hřbitovů – mohou najít své uplatnění ti, kdo chtějí pomoci. Každý zpracovaný hřbitov přináší několik otazníků vedoucích buď do archivů, anebo ke slovníkům. Za pomoc budeme vděčni.

Symbolika -- Nad slovem a textem stojí symbol. Vše co se týče symboliky na náhrobcích, je řečeno  v jednotlivých statích. Snad jen jednu zásadu: právě protože se jedná o symbol, který sice má svoji zcela přirozenou genezi a jeho kořeny nutno hledat někde hluboko v tóře, neberte prosím uvedené informace za bezvýhradný kánon. Nechte se inspirovat, srovnávejte zrojové texty, pokuste se proniknout i do židovské liturgie a potom … štastnou cestu světem symbolů.  Lišta v sekci symboliky obsahuje také tlačitko kabala. Toto tlačítko bude zklamáním pro všechny, kdo mají pocit, že se nějak zásadním způsobem zmocní židovské mystické tradice, že se naučí zhotovit si ten vhodný amulet anebo že konečně pochopí, jak se vyrábí Golem. Přesto bychom do této sekce rádi pozvali zejména ty, kdo se chtějí důvěrněji seznámit se symbolikou jednotlivých znaků *alefbetu. A kde jinde hledat znaky, než pod tlačítkem znaky.
 
            Pohřeb -- Se záměrem působit také maličko edukativně se narodila sekce Pohřeb. Snaží se víceméně odlehčenou formou přinést informace o základní zásadách židovského pohřebnictví.
 
            Texty -- Podrobnější detaily, průhledy do myšlení židovské tradice - *halachy, překady konkrétních halachických statí, ale i narativní pasáže *midrašů a *hagady  pak najdete v sekci textů. Její členění a obsah opět snadno zkontrolujete letmou jízdou myší po příslušné liště. Pro nadcházející rok 5767 uvažujeme i se zavedním sekce úvah a zamyšlení a také pravidelných ohlédnutí za uplynulou sezónou (jež by měly suplovat tzv. „výroční zprávvy“) – ovšem, to je prozatím ještě maličko ve hvězdách. Neradi bychom přesahovali kompetence tohoto portálu.
 
            Pijut -- Zcela specifickým textovým útvarem je rytmická anebo rytmizovaná naboženská poezie – neboli *pijut. Pijut je to nekrásnější a také jazykově nejvytříběnější, co epigrafy obsahují. Leccos z *pijutu se sice pokoušíme zpřístupnit návštěvníkům Kešetu již v sekci Highlights, ovšem právě sekce *pijutu by mohla být rovněž výzvou pro talentované a ochotné. Protože, troufnul-li by si někdo na přebásnění (rytmické a vázané) uváděných pijutů – byla by to jednoduše krása.
      
            Pomůcky -- V rámci pomůcek, budeme opět velice vděční, pokud nám napíšete, jaké další pomůcky byste na těchto stránkách uvítali.
 
Aktuality -- V rámci „jůsrfrendly“ (userfriendly) prostředí jsme zavedli i šikovné aktuality, které vám při případných návratech na naše stránky ihned prozradní všechny přidané novinky a aktualizace.
 
            Databáze  -- Ještě několik slov k tlačítku poslednímu – tlačítku databáze.  Nesmírně si vážíme zájmu, který projevilo ŽMP, i veškeré dosavadní spolupráce s ním. Cílem projektu Kešet – ve chvílích kdy vznikal – bylo (jak vysvítá ze stanov)  iniciovat a prosadit zejména vytvoření podobné komplexní databáze. Snažili jsme se myslet skutečně na všechno, tedy v budoucnu, po jejím zpřístupnění a plném zprovoznění, bude možné vyhledávat podle zhruba 25 ukazatelů. Od příjmení až třeba po stav kamene, po jednotlivé obraty, anebo jenom symboly. Jinými slovy, budete-li chtít vědět, kolik levitských souprav se nachází na náhrobcích ve východních Čechách – databáze vám dokonce i tento požadavek snadno zpracuje. Vždy s nabídkou prolinků ke konkrétním náhrobkům včetně fotografie !!  Existuje však také disciplina, které se říká „tunelování dat“ (data mining) – a právě kvůli vyznavačům tohoto ne docela košer sportu je zde snaha, nějakým způsobem získaná data ochránit. Prozatím tedy dotazy na konkrétní lokality směřujte na naši (již uvedenou) adresu j.achab@volny.cz  a zároveň (anebo v kopii) také na adresu daniel.polakovic@jewishmuseum.cz ; Tlačítko databáze však přesto doporučujeme vašemu zájmu – jako jakousi demo-verzi. Jsme si vědomi, že nekompatibilita portálu Kešet pro prohlížeč Firefox a také poněkud přísná opatření mohou nekterým uživatelům vzít chuť seznámit se s funcí databáze podrobněji. Zároveň cítíme, že i pohyb databází by si možná zasloužil podobný „metodický“ text jako je tento. Ke všemu vzhledem k tomu, že ŽMP má  některé námi zpracované lokality zpracovány a vystačí si se stávající dokumentací, bude se i demo-verze patrně i  nadále rozšiřovat a tím bude zajímavější i pro vás uživatele. Považujeme proto za náš prvořadý úkol „vychytat“ její mouchy. Budeme tudíž velice vděční za vaše podněty a připomínky k jejímu chodu, její dostupnosti a „obsluze

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus