Projekt KEŠET
 

Není třeba velkých slov.

Jsme chvíli dva, chvíli čtyři a chvíli třeba i ve třiceti lidech, to vždy případ od případu. Nejsme facebook, takže na počtu dušiček ani tak nezáleží. Jsme tu proto, aby se dařilo přenést tajemství a kouzlo židovských epitafů mezi běžné uživatele vesmíru, inspirovat ty, kdo o inspiraci stojí, a spolupracovat se všemi, kdo se rozhodnou pokračovat, protože "Koruny spravedlivých"  stále potřebují laskavou ruku.
  Za obsah ručí Achab. (Už to by vám mělo být varováním. Je to prostě taková "achabovština"). Za layout Pavel. Kdo a jakým způsobem se podíleli na jednotlivých lokalitách uvádíme na patřičných místech.
Jak hospodaříme? S láskou a nadšením. Ale takříkajíc "na koleně" a hodně hodně nenáročně.  Zhruby čtyři uplynulé roky s námi metodicky i finančně spolupracovalo Židovské muzeum v Praze. Zbytek tvoří vaše občasné dary - v rpostředí *jidiškajt se tomuto způsobu činnosti říkává *micwa. Ale o to vůbec nekráčí. Váš zájem a případně i vaše práce jsou daleko důležitější než finance. Pohled do naší účetní kuchyně najdete ve výročních zprávách, nicméně tím, že nedisponujeme euro-betonovými prachy, nejsou nijak obšírné. Raději zpracováváme jiné soubory než zrovina ty výročně zpravodajské...
   Chcete-li nás pokárat anebo naopak podpořit - všechny kontakty najdete pod správným "tlačítkem / záložkou"

Mapa stránek

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus