Projekt KEŠET
 

Chewra 5773 

             Jak snad hrozili či slibovali Mayové, rok 2013 se stal (přinejmenším pro nás)  skutečně přelomovým. Definitivně skončilo určité období demotivace způsobené podivnými rozpaky ze strany ŽMP. Protože zaznělo jasné a víceméně i pochopitelné „O texty epitafů zájem nemáme. Jen data…! A pokud možno ne veřejně přístupná …“  Přesně to nám kupodivu nalilo takříkajíc novou krev do žil.
      A jak už to tak ve vesmíru chodí (aby byla zachována harmonie) díky laskavé dlani těch, kdo kráčejí společně s námi anebo i v našich stopách, získali jsme otevřený přístup ke schématům, tak potřebným pro orientaci těch, kdo chtějí „svůj“ náhrobek najít přímo v terénu. Začnou se s jejich svolením objevovat postupně v hojnějším počtu než dosud. Přečíslujeme některé menší lokality podle nich, zkrátka „furt vejš“ …
      Rok se tak jako vám všem odvíjel mezi civilním životem a životním sněním. V prvním kvartálu 2013 jsme pouze pomáhali na svět publikaci o  Marii Goretti, překládali, odvedli několik přednášek a povídání o symbolice. Dokončovaly se resty z roku 2012 a pilně vkládalo do databáze.

Druhý kvartál, letos nepovedeně chladný, patřil prvním návštěvám Roudnice, bloku přednášek na Mariánsko-lázeňsku, přednášce v Jihlavě (kde jsme znovu nasmímali všech 1600 náhrobků. A pomalu finišujeme k vydání) a také cestě do Klokočských skal za hebrejskými nápisy cvrytými do tamních pískovců. Česká televize zpracovávala desetidílný seriál o lidech okolo židovských hřbitovů, a tak jsme spolu s nimi spolupracovali na Libochovicích a zpoza kamery a mailu také na Kosově Hoře. V závěru tohoto kvartálu se pak vlastně během jediného týdne odehrál tichý malý a komický skandálek okolo Stolpersteinů v Třebíči. Věc je dnes již zase v pořádku. A chvála Pánu za to.

Třetí – prázdninový kvartál byl jako už téměř každoročně tím terénním způsobem nejvytíženějším obdobím. Proběhl mikulovský Efram včetně drobného odskoku do Loštic, (které jsou dnes již vysoko vysoko – nejen fyzicky ale i duchovně, tamní synogaga a aktivity okolo ní, to je jedním slovem požehnaný rozkvět),  dokumentace hřbitovů ve Vlachově Březí, v Dubu u Prachatic, přednáškový cyklus na holešovském festivalu, včetně prvních prací na tamním hřbitově i v synagóze

Den před svatým Rusem (20. srpna) začala opět divadelní sezóna, kterou lunám zjara ukrátila velká voda. Přesto se mezi „Romeem! v děčínských zámeckých zahradách podařilo odpřednášet ještě něco o hebrejských znacích, antisemitismu a židovské epigrafice v sálech a klubech od Budějovic až po Ostravu.  Provést lidičky z Chebska po Chodové Plané, Drmoulu a Lomničce, připravit veliké překvapení (o tom jindy, be*H) a rozezkoušet „Zkrocení“. Kvůli snímku „Příběh kmotra“ si Achab znovu zajel do Přeštic prodat tam pár náhrobků nastojato.
     Počátek října patřil slavnostnímu otevření synagogy ve Čkyni, dokončení (definitivním korekturám) tamního hřbitova včetně přečíslování hrobů podle dostupného schematu a setkání s Alexem, Randol a dalšími. Možná, že i zde ve Čkyni se tvoří jádro dobrého, velmi dobrého – navzdory paní Blance Rozkošné, která se nezměnila. Stále stejně rozkošná.  Spojili se s námi také potomci spících ve Větrném Jeníkově – i tam se zjara 2014 chystáme na „kontrolní den“. Už třeba jenom proto, že schémata pana Klenovského bývají lidsky křehká.
     Oslovila nás také věčně tajnůstkářská paní Káňová, šéfka muzea v Břeclavi. Její poněkud „archivářský“ přístup k datům, v němž si plete partnerskou spolupráci s robotou, nás přiměl dokončit v následujícím roce i Břeclav (žel opět samostatně – ach ty duplicity!!!) Nejinak tomu je i s Velkou nad Veličkou, jejíž částečné výstupy můžete také v databázi Kešetu najít.

Obrovským objevem se stal Jiří Immer, který naprosto dokonale a velmi šikovným způsobem zpracovává hřbitov v Přehořově.

Ve chvílích, kdy je pod mrakem, se překládá, točí, nahrává a tiše bojuje se stalkery a „obdivovateli“, ale i to patří ke kráse života.  Aktuálně nějnovější videa najdete vždy na této stránce. Přibyly také další tracky v sekci "proroků".

Účetnictví našeho pidi-klanu není složité. Pohyb vašich příspěvků je zachycen na transparentním  účtu. Tabulku nákladů najdete nejpozději 15. ledna  zde.  Na běžný účet sdružení dochází od Achaba pravidelně každý měsíc 1,400,= czk v rámci členských příspěvků.  Jinými prostředky sdružení nedisponuje. Ale vycházíme, práce nestojí …

příspěvky - bú Chewra :          16,800,=  (acb)
dary na tú. Chewra/FIO :      18,964,=
honoráře -přednášky:             10.000,=  (acb)
náklady (viz tabulka) :            35.087,=   (acb)
------------------------------------------oo
zisk/ztráta                        +  10.677,=KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus