Projekt KEŠET
 

 

            Stav dokumentace vám může pomoci v rozhodování, který hřbitov zpracujete vy, který vás zajímá a ke kterému již dokumentace existuje.
                Pro vlastní katalogizaci (nomenklaturu) jsme v letech 2002-3 vycházeli z tehdy jediného dostupného přehledu - Fiedlerovy dosud nepřekonané práce Židovské památky v Čechách... ; Každá lokalita tak dostala svoje číslo a tento tabulkový seznam najdete zde.
Mnohem více asi oceníte tzv. aktuální stav dokumentace. Upgradujeme ho každý kvartál (v létě) a jednou během "zimního semestru".
Ten je vám k dispozici rovněž, pouze pod odpovídající záložkou.
               Postupem času se podrobné dokumentaci začalo věnovat také Brno, především Židovské muzeum v Praze a také obec Třebíč. Ve snaze zamezit duplicitě při dokumentování bylo nutné připravit jakýsi aktuální přehled  zpracovávaných lokalit.

Zde si dovolím upozornit, že jsme schopni jej aktualizovat pouze na základě ochoty ostatních subjektů spolupracovat. Nemusí být tedy 100 % spolehlivý
.

Legenda:
zpracovala Hazkara
cizí subjekt
zrušen, zlikvidován


Další (indexové) lokality
najdete  - od čísla  *370 výše - abecedě v jednotlivých odstavcích. Důvodem této číselné nekázně je skutečnost, že v době, kdy vznikl tento soupis (2002), s námi nikdo z oficiálních míst nespolupracoval, a jak uvedeno výše, soupis vznikl na základě Fiedlerova Průvodce po židovských památkách. Ve chvíli, kdy Matana a.s. a ŽMP Praha byli ochotni spolupracovat a poskytli své číselníky, to již, žel,  znamenalo překopat čtyři roky práce jenom proto, že by to bylo pro tyto subjekty pohodlnější. Vzhledem k tomu, že i tam jsou nadaní lidé, předpokládáme, že abecedu ovládají a systém si vytvoří podle vlastních potřeb.
 

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus