Projekt KEŠET
 

Projekty plánované i připravované
Detaily najdete přechodem myší na "lištu"                                                                                                                                
  Aktuálně: Aktiální stav oficiální péče o židovské hřbitovy v Čechách zachycuje mj. také webová stránka společnosti Matana a.s. - Její obsah vám poslouží nejen k orientaci o stavu péče, ale také jako vodítku, kam se zajíét podívat a sledovat vývoj prací. A využít i kontaktů na Matanu, s případnými podněty anebo otázkami. 

Židovské muzeum  - připravuje z titulu své autority databázi všech židovských hřbitovů v ČR  současnostii v minulosti po vzrou víděnské židovské obce. Při jejím spuštění bude k dispozici více než 60 již zdokumentovaných hřbitovů a na dalších desítkách lokalit se pracuje. Kvůli boji s časem a naléhavosti kompletní dokumntace dat, se epigrafice bude věnovat zejména dokonalou fotografickou metodou, jejíž první ukázky můžete shlédnout zde - jsou neskutečně zřetelné, plastické a co tiše oceníkaždý foto-dokumentarista, není třeba čekat na milosrdné světlo. Jen očistit macejvu a věnovat se jí potom "doma" u stolu. Opisům náhrobků se bude věnovat jen výjimečně. Spuštění databáze bude veřejnosti včas oznámeno. Vzor, jak dokumentuje Vídeň můžete sledovat na tomto linku. a) Vyhledávání b) Encylopedie  

Mapa stránek )


Kniha Gešer  obsáhne dvaadvacet pohledů na židovské hřbitovy po celé republice, příběhy o židovské epigrafice, pohřebnictví a lidskosti. Kdy spatří světlo světa a dlaně čtenářů je prozatím maličká otázka, ale mělo by k tomu dojít ještě v tomto roce 2014. Pro zájemce o chaisdkou povídku stále ještě zbývá několik výtisků  "Vepřožrouta Moškeho" ...  

Rok 2014 
 bude patřit zejména židovskému hřbitovu v Mladé Boleslavi a Velkém Meziříčí. Určitě se opět zúčastníme mikulovského Eframu a také holešovského židovského léta. Uvažujeme o dokončení hřbitova v Roudnici a především ale to bude rok tzv. korektur. Díky navázání dobré spolupráce s Matana a.s. (s výjimkou aktivit paní Blanky Rozkošné) a také s Fredem Chvátalem  se podařilo rozšířit "sbírku" schemat. Projdeme se tedy znovu již se schématy v ruce, po dosud zpracovaných lokalitách, abychom zkontrolovali naše a kartografické poznatky. Bude nutno dokončit také hřbitov v Břeclavi (který si chce ambiciozní paní Káňová sušit pro sebe), dokončit hřbitov v Přehořově a ve Velké nad Veličkou (im-ircej Hašem)

Rok 2012
 a s největší pravděpodobností i v následujících bude probíhat revitalizace "nového" tj. ďáblického židovského hřbitova bývalé (a budoucí) židovské obce Libeň; Svého vlastního "anděla" se dočkává také židovský hřbitov Hostouň; Budou-li ochotni svěřit se se svými výsledky i ti, kdo se věnují dokumentaci a vytvoření lapidárního (tj. jako lapidárium povstavšího) hřbitova  v Bečově - rádi jim zde vytvoříme prostor. Chewru čeká Polička, možná Břeclav a pochopitelně další lokality, které si svého anděla teprve najdou ... 
aktuální lokality ke zpracování  pro sezónu 2012: Praskolesy, Dolní Lukavice, Hořice, jihočeské hřbitovy např. Koloděje, Hluboká aj.  

Rok 2010
 - (v roce 2010) a s největší pravděpodobností i v následujících letech by mohlo dojít k razantnímu zlepšení stavu židovského hřbitova v Opavě. Jedná se o projekt jeho revitalizace a postupné proměny v hřbitovní arboretum, tak jak byl - kdysi v době svého založení - skutečně - v rámci dobového vkusu - koncipován .... více se dočtete brzy anebo sledujte společnost Krnovská synagoga.

Efram 2010  (Mikulov) --  po téměř enormním zájmu o výsledky výtvarného semináře Efram 2009 očekáváme, že i letošní rok prožije Mikulov jeho reprízu. Budeme vás včas informovat. Chcete-li projekt podpořit svou návštěvou, donátorsky anebo jeho přenosem jinam, prosím, podívejte se na informace o 
minulém ročníku.

Pocta Maharalovi (2009) - Mikulov je spolu s Prahou, Mladou Boleslaví, Holešovem a Boskovicemi korunním klenotem. Je mu věnován trvalý zájem, péče i "nepéče". Jako odstrašující příklad může sloužit projekt nazvaný  
Pocta Maharalovi, který ve výsledku skončil trochou hořkosti a paradoxně kontraproduktivním namnožením náletových dřevin. Celý pak byl korunován tvrzením: že Hitler hřbitov miloval a židé byli vždycky na prachy... 
--------oo


Ohlédnutí (2002-2007)  Vzpomínat  (jen tak z nostalgie) je zpravidla k ničemu. Ale nechat se inspirovat minulým (tedy již existujícím) svůj smysl rozhodně má. Mořina a Liteň byly nádherné a přínosné tím, že se na jejich uskutečnění podílely teologické fakulty z Čech a ze Saska, studenti tak měli možnost prožít kousek "aplikované hebrejštiny" a zároveň i "milosrdenství" v praxi. (p.s. Připravujeme i jeden zajímavý příběh..)

Stejně tak i Boskovice.  Společný česko-německý projekt, který startoval docela  legitimní porevolučně pragmatickou vyhlídkou bezplatného čtrnáctidenního  výjezdu do "Říše" a  zúročil se po několika letech mj. i tím, že řada gymnazistů z Boskovic skončila profesně anebo na vysokých školách takříkajíc hodně blízko judaismu.  Boskovice byly dokonalým příkladem toho, že je-li dobrá vůle, lze dokázat víc než celé týmy vědeckých pracovníků. Žel zanedbaná dokumentační složka (neexistence zákresu - dispozice hřbitova) přivedla polovinu práce vniveč. Boskovicím se také věnoval i mezinárodní workcamp a právě jeho hodnocení vám přinášíme v kratičkém ohlédutí.   Výhledy : Vzhledem ke katastratofálnímu stavu "dispozice" hřbitovů - tj. kladu náhrobků, (byť formou jednoduchých skic - orientačních schémat) by bylo ideální pokusit se motivovat nějakou z fakult architektury anebo kartografie k podobnému letnímu semináři, jakým byla Mořina a Liteň  - a třeba i víceletému projektu, jehož cílem by se stalo grafické zachycení jednoho či více hřbitůvků v určité lokalitě. Naše sdružení by mohlo zajistit jen minimální zafinancování (sami žijeme víceméně z darů a z příspěvků), v nefinančním "plnění" pak případné zajímavé povídání o jidiškajt a krátký crash-kurs v hebrejštině...  Případné výzvy  či společné formy hledání a realizace - uvítáme. Tento "projekt", prosím, považujme za dlouhodobě prioritní !


Vlastní dokumentace -- aktuální lokality ke zpracování  pro letošní sezónu: Praskolesy, Dolní Lukavice, Hořice, jihočeské hřbitovy např. Koloděje, Hluboká aj.  Stále naopak nabízíme partnerství všem, kdo by měli o nějaký podobný projekt ve svém okolí zájem. Děkujeme.

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus