Projekt KEŠET
 

Matriky jako pomůcka

Snaha zjistit, kolik náhrobníků se na konkrétní lokalitě dochovalo fyzicky a ještě další důvody (někdy se kombinace náhrobku a matriky vyplatí) nás zákonitě přivedla i k matrikám. Respektive k těm, které jsou on-li dostupné na badatelna.cz nebo badatelna.eu.  Výpisy (!) nikoli jejich přesné opisy tak vznikaly pro naši vnitřní potřebu, ale nevidíme nejmenší důvod, proč i tyto poznámky nezpřístupnit ostatním.

                We wordových tabulkách se vyznáte snadno.  Maličko zjednodušujeme. Gd. = Gattin (des) bez ohledu, jestli matrikář uvádí Eheweib, Frau des Herrn  nebo Gattin, podobné je to u dětí Sd. = Sohn (des) bez ohledu jestli psáno Kind anebo Sohn, Wn. = Witwe. Příčiny nemocí uvádějí matrikáři často dost nepřeně, také ve většině případů málokoho zajímají, u těch chorob, které mají více označení (nejčastější je Freis, Freissel, Freisen, Darmfreis apod.) zjednodušujeme a zkracujeme. Cenná jsou často (pokud jsou uvedena – většinou jen do roku 1848) také povolání.

Legenda/vysvětlivky:  nezletilci (kteří většinou nemívají svoji macejvu jsou v (některých - finálně dokončených) matrikách stínováni modře, jiné barvy znamenají pohřeb v jiné lokalitě. Červené (*gr 301) znamená existující, dochovanou stále ještě stojící macejvu a jméno nebožtíka je zvýrazněno tučně. Nezvýraznění jsou sice v lokalitě pohřbeni, ale již bez kamene. Značky -------------- (156) znamenají začátek/ konec matriční paginy (to podle toho, zda kvůli řitelnosti matrikářova rukopisu postupujeme raději od novověku dolů, anebo naopak).

                Jak uvedeno – jsou to jen naše vnitřní poznámky, vzhledem k tomu že náš boj s tekoucím časem se soustředí přímo na epitafy a pohřebiště. Silně nečitelné zápisy, u nichž nemáme jistotu označujeme +++), čísla reprodukcí i linky na matriky většinou uvedeny, nepřesnosti si můžete dohledat a ověřit či upřesnit. Děti do tří let, které byly většinou připohřbívány k dospělým příbuzným vlastního kamene nemajíce, pro naši přehlednost o „obsazení“ hrobové plochy označeny barevnou výplní.

 

                Přijde nám slušné, že pokud budete naše podklady používat a narazíte na nepřesnosti, oplatíte nám naši práci svým upozorněním na známý e-mail :  achabisko@gmail.com  - Díky.  Pokud by vám matriky nešly otevřít a stáhnout, prosím, mailujte rovněž.

                Tento krok jsme v týmu řešili velice bouřlivě. Matriky, na jejichž výpisech má lví podíl Kochavi, úplně zpřístupnit nelze. Kontaktujte případně ji na e-mail: kochavi@volny.cz ; Nejde o finance !!! To předesíláme. Pouze o respekt k autorství a biblickému pravidlu „pravila Ester jménem Mordechajovým“. Pravidlu, které jak ve vědeckých tak i badatelských kruzích příliš respektováno nebývá, ale my bychom je respektovat chtěli. Zbytek je jen na vás.

                Nomenklatura a řazení odpovídají klasickému Kešetu – číslo lokality a matrika. Na webu zavěšeny jen ty zpracované. A i ty se mohou ještě měnit a upravovat, jednak díky vašim poznámkám a upřesněním, jednak také podle toho, jak dochází ke zpracování jednotlivých hřbitovů a ověřování fyzicky dosud zachovalých kamenů. Díky za pochopení i za případný feedback.

011 - Bílina -- look or download

040 - Čkyně -- look or download 

155 - Letov (Ledau) - look or download 

173 - Luže - look or download

344 - Vrbno (Hříškov) -- look or download  

403 - Jablonec - look or download   - new

 

---  Další témata ----o 
1/ Návody a triky  (abecední slovníček hesel) - nejde o hotový slovník, ale pokud se při práci okolo hřbitovů anebo se hřbitovy setkáte s pojmem, který váš u nás na Kešetu zarazí, možná právě tady najdete vysvětlení, jak jsme to mysleli. Ostatně, nechť nic neplyne násilím, ale prolistovat (scrollnout) si tuto stránku můžete vždycky. Děkujeme.

2/ Datace (vše co bude potřebovat pro orientaci na macejvě)
3/ Zkratky  (ukázka a word ke stažení)
4/ Titulatury (vlastní stránka- více témat) - pro rychlé stažení
5/ Obraty
6/ Pomůcky  (v čase a vědění)

8) Několik slov o překladu, proč a jakým způsobem překládáme, najdete také na Kešetu v sekci Epitafy. (path: Kešet/Epitafy/O překladu)

 
 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus