Projekt KEŠET
 

Zkratky

Nepochybujeme o tom, že zkratky se s vývojem židovské tradice "narodily" zcela přirozeně a to na základě požadavku (mimochodem nádherného požadavku!)  citovat zdroje. Jinými slovy, pokud někdo ve středověku - již hluboko ve vlnách obrovského jezera halachy potřeboval sobě a lidu Jisroele předat nějakou novou myšlenku (*chiduš), kdyby plně vypisoval všechny zdroje, ze kterých čerpal a cituje, byl by "poznámkový aparát" nezřídka mohutnější než samo sdělení.

Dalším zdrojem, který vyvolal potřebu použít zkratku, mohly být i různé šikany a diskriminace nežidovského okolí zakazující třeba vyslovení přímluvy Šema Jisroel nebo studium tóry. Potom zkratka ka*š (Krijat šema) anebo Ša*s (šiša sedarim) či Se*t (Sefer tora) také mohla přijít k užitku.


Náhrobní kámen - macejva - nikdy neoplýval dostatkem prostoru a čím více, chceme sdělit, tím více nutno šetřit. V praxi se pak setkáváme: 

a) s klasickými zkratkami, tak jak je potkáváme i v literatuře
b) zkratkami titulatur (těm se věnujeme speciálním příspěvkem)
c) zkratkami v rámci datace
d) jakýmisi "polozkratkami"  tj. nedoslovenými (ale čtenáři bibických a liturgických textů dokonale srozumitelnými) obraty; Právě tato skutečnost někdy komplikuje překlad epitafu - ale studiem jednotlivých námi uváděných epitafů se rychle orientujete a brzy získáte praxi a cvik.

Na této stránce se budeme postupně seznamovat se všemi, které spadají do kategorií a) až c). A vzhledem k tomu, že tato část Kešetu chce posloužit již uživatelům znalým hebrejštiny, budou komentované zkratky řazeny podle alefbetu, aniž bychom je ještě dále třídili do oněch tří výše zmíněných skupin.. Jak jsme si dovolili poprosit již na Facebooku, vaše případné dotazy budeme řešit a zveřejňovat přednostně.


Zkratky p.t. (p.n.) -  video

Čupčiky - jak zkratku na kameni anebo v textu poznáme ? 
Korunky (tagin)Značky kaligrafické, mystické a laskavé (video)
Tagin 02 - Povídání o Pardes

Seznam zkratek (neocenitelné) -- totiž PDF slovníku "Ocar rašej tevot" i ke stažení - new 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus