Projekt KEŠET
 
Seznam zkratek

אברהם אבינו -- א*א  (Abraham avinu) - praotec Abraham (eulogie)
אדוני אבי -- א*א (adoni avi) - můj vzácný otec
אדר א -- א*א  (adar alef) - adar rišon
אמן ואמן -- א*א  (amen we-amen)
אמן ואמן סלה -- אא*ס  (amen wo-amen, sela)
אב בית דין -- אב*ד  (av bejt din) - předseda rabínského soudu
אב בית דין צדק -- אבד*צ   (av bejt din cedek)
אב בית דין קהילה -- אבד*ק   (ab bejt din kehila)
אור גדול -- א*ג  (or gadol)  - veliké Světlo (parf. talmudu)
איש גבור -- א*ג  (iš gibbor) -- rek (zpravidla kníže "moudrosti")
אדר ראשון -- אד*א  (adar alef/ rišon)
אדוננו ומורנו -- אד*ומ  (adonenu u-morenu) - náš pán a učitel - lépe překládat náš vzácný učitel
אלף דחודש -- אד*ח  (alef di-chodeš) - prvního v měsíci (v datacích)
אדוננו ומורנו -- אדמו  (adonenu u-morenu)
אדוננו ומורנו ורבינו הרב -- אדמו*ה  (adonenu u-morenu we-rabejnu ha-rav)
אדוננו ומורנו ורבינו הרב -- אדמו*ר  (adonenu u-morenu we-rabejnu rav)
את השם אלהיך -- אה*א  (et Ha-šem Elokejcha) - H*spodina B*ha svého (parf. 1.sam 25:29)
אשר הלך בדרך טובים -- אהב*ט  (ašer halach ba-derech tovim) - jenž se ubíral stezkami Laskavosti / Dobra
ארץ הקדש -- אה*ק  (arec ha-kodeš) = Svatá země
אשת הרב -- אה*ר  (ešet ha-rav)
  (adonenu u-morenu)
  (av wo-em) - otce a matku (např. zamroutil, ctil apod.)
  (or le-jom) - dosl. světlo dne = na rozbřesku  (např. niftar or-le-jom)
  (anašim we-našim) - dosl. muži a ženy = všichni, každý  (např. gamal tow le-aw*n)
  (ahuva we-cnua) -- milovaná a pokorná (aw*c be-maasejha)
  (ejn ze)  - ne tak, netoliko, nic než ..
אשה חשובה -- א*ח  (išša chašuva) -  1./vážená paní
אשת חיל -- א*ח   (ešet chajil) - 2./ ctnostná žena (v titulatuře)
אסרו חג -- א*ח  (isru chag) - 3./závěrečný svátek (v datacích)
אמן סלה -- א*ס (amen, selah);
אדר ראשון -- א*ר (adar rišon)  - "první" adar v přestupném roce
אדר שני -- א*ש  (adar šeni) - "druhý" adar v přestupém roce - viz také we-adar

בית הכנסת -- בהכ  (bejt ha-chneset) - synagoga
בהכנ   (bejt ha-chneset) -  dtto. = synagoga
 varianta:    /בבהכנ/  - (be-vejt ha-chneset) - do synagogy, v synagoze ...
  (be-mocaej šabat kodeš) - při odchodu svatého dne odpočinku

 (mocaej šabat kodeš) - při odchodu svatého dne odpočinku
 (pidjon bachur) - dosl. vykoupený prvorozenec = prvorozený syn
 (peri beten) - "plod života"
    
 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus