Projekt KEŠET
 

Jen několik jakoby "slovníkových" hesel...
pozn: Dovolíme si doporučit "odvahu k pravdě" tj. k vašim vlastním dotazům.

Jména a vše kolem nich

Před časem jsme zkusili věnovat trochu pozornosti některým detailům hebrejských jmen, jejich původu, vzniku a způsobu používání.  Narodil se tak čtyřdílný seriál "Třetí jméno", který opublikoval portál Shekel. Dovolujeme si ho "přetáhnout" i sem k nám do této pomůckové části našich webovek. Linkujeme  jak odkazy na Shekel tak i jejich obsah zavěsíme i na tento domovský portál. (Někdy, zejména při dokumentaci, je duplicita na kočku, jindy . při vznikání a zanikání serverů - naopak k užitku).  Navíc tady mezi pomůckami se možná uživatelům bude hledat lépe než někde v archivu jiného portálu.  A především plánujeme tady "u nás" dopracovat některé další dodatky  --  včetně také dvou kapitol o jménech, přívlastcích a epitetech toho Nejvyššího jména. Není ale nutno mít  přehnané obavy, nebudou to žádné čáry-máry o jménu Ha-meforaš, jenom to, nacházíme na macejvách a v duši lidu Knihy...

1) Nomen omen - u nás a na Shekelu.

2) JIdiš - Mamelošn; vliv jidiš a ladina - u nás a na Shekelu

3) Šinuj a kinuj (změna a přezdívka) a také drobné obchodování s anděly v nemoci, při smůle anebo ohrožení života  - u nás a na Shekelu.

4) Hebraizace a zpětná hebraizace - u nás a na Shekelu.

 

---  Další témata ----o
1/ Návody a triky  (abecední slovníček hesel) - nejde o hotový slovník, ale pokud se při práci okolo hřbitovů anebo se hřbitovy setkáte s pojmem, který váš u nás na Kešetu zarazí, možná právě tady najdete vysvětlení, jak jsme to mysleli. Ostatně, nechť nic neplyne násilím, ale prolistovat (scrollnout) si tuto stránku můžete vždycky. Děkujeme.

2/ Datace (vše co bude potřebovat pro orientaci na macejvě)
3/ Zkratky  (ukázka a word ke stažení)
4/ Titulatury (vlastní stránka- více témat) - pro rychlé stažení
5/ Obraty
6/ Pomůcky  (v čase a vědění)

8) Několik slov o překladu, proč a jakým způsobem překládáme, najdete také na Kešetu v sekci Epitafy. (path: Kešet/Epitafy/O překladu)

 

 

 

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus