Projekt KEŠET
 

 

Přepočty a identifikace pořízených dat.

 

                         
Přepočty datací: Nebudou dělat větší potíže na náhrobcích mladšího data, z kvalitnějšího materiálu, tesané velikými znaky apod. V okamžiku, kdy stojíme nad nápisy parciálně poškozenými anebo zerodovanými může dojít k problémům.  Rozdíl mezi znaky  bet, dalet a he  je u středně zerodovaného náhrobku  pranepatrný, přitom jedině díky příslušnému dni v týdnu se můžeme orientovat v tom, zda je námi dešifrovaná datace skutečně správná.
            Další potíž činí zkratky standardních svátků a  jejich odpovídající datum v židovském kalendáři. Přehled o jednotlivých zkratkách usnadní dešifraci i parciálně poškozených nápisů a pomůže vám rychleji se soustředit na vlastní texty epitafu.
 
 
Tento materiál jsme pojednali jako „výukový“, obsahuje proto řadu pro někoho možná zbytečných informací. Z toho důvodu je dělen do kapitol, podle níže uvedeného indexu. V kapitole lafak vás naučíme základní orientaci v textu *macevy a prozradíme jednoduchý „trik“, jak zjistit aktuální datum podle gregoriánského kalendáře.
      Kapitola měsíce vás naučí jménům jednotlivých židovských měsíců, nabídne vám i jejich abecední „rejstřík“ a upozorní na varianty některých názvů včetně jejich zkratek.
     Den v týdnu je kapitolka nenáročná, i když poměrně zásadní zejména pro překlad epitafů.
     Jak zjistit aktuální kalendářní den podle gregoriánského kalendáře vás příslušná kapitola, žel, nenaučí. Doporučuje ovšem užitečný software (navíc volně ke stažení) a upozorní vás na některé „zádrhely“ při stanovení  aktuálního dne podle židovského kalendáře, který se pod tou kterou zkratkou tají. Pro poměrně velké množství tabulek je tato kapitola dělena na dvě, první věnovanou novoluním (rašej chadašim) a druhou věnovanou vlastním svátkům.
     Kratičkým přehledem nejčastěji uživaných vstupních obratů a jejich zkráceného zápisu celá stať končí.
 
 
INDEX:
 
„Lafak“ plus 240
 
měsíce a jejich zkratky
den týdne
kalendářní den (novoluní)
kalendářní den (svátky)
vstupní obraty
           
 
naučiž nás počítati našich dnů, abychom uvodili do srdcí moudrost…
 
abychom zřetelně pochopili Tvé dílo a jeho krásu…
 
kéž je nám přítomná i tvá přízeń – utvrď dílo našich rukou,
Pane, dílo našich rukou, prosím, utvrď    / ps 90:12-15/
 
    
„Lafak“ plus 240
 
 
Budete-li mít při dešifrování náhrobku skutečně štěstí, přečtete si v koruně *macevy anebo v závěrečné dolní části nápisu:
 
Niftar we-nikbar be jom gimel jud-bet elul TaKLaB „lafak“
 
odešel a pohřbili ho druhého dne po sobotě, dne 12. elul 532 malého počtu
???? ????? ??? ? ?? ???? ???? ??? 
 
Říkejme tomuto sdělení pracovně „plene“ -- tzv.  plné sdělení . Obsahuje: 1/ vstupní sdělení,  (zpravidla také) 2/ den v týdnu,  dále 3/ kalendářní den,  4/ rok úmrtí a tzv.  5/ „lafak“. Kdybychom si tedy naše „plene“  dvanáctého elulu rozdělili na jednotlivé složky, bude vypadat takto:
 
vstup
den týdne
kal. den
rok
„lafak“
rbqnv rupn
g ovy
lvla by
blqt
???
 
Respektive hebrejsky:
„lafak“
rok
kal. den
den týdne
vstupní sdělení
qpl
blqt
lvla by
g ovy
rbqnv rupn
 
 
Zdálo by se, že to zase tak veliká věda není, háček je v tom, že „plene“ verzi, najdeme na *macevách jen velice zřídka, a pokud ano, může mít bohatě variací anebo obsahovat řadu málo zřetelných zkratek. Doporučujeme tedy postupovat od „lafaku“. Je-li totiž samotný „lafak“ vytesán „plene“, dobře se v textu *macevy hledá (vodítkem pro oko je poměrně dobře zapamatovatelný a celkem nezaměnitelný znak „lamed“) a v drtivé většině případů ho na každém náhrobku snadno objevíme (stejně tak jako typické p.n. (var. p.t.) a samozřejmě závěrečnou formulku „tanceva“):
 
p.n.  (p.t.)
tanceva
„lafak“
np (up)
hbent
qpl
 
Tuto pomůcku pro vás připravujeme v roce 5763 velkého počtu. Někteří mají ve zvyku říkat „v roce 5763 podle židovského kalednáře“. Což samozřejmě není nic proti ničemu.
 Už tak docela v pořádku ovšem není, že někteří (a dokonce i mezi židy) mají pocit, že je to dnes skutečně na chlup pouhých 5763 let od stvoření světa. Kdepak !!! Tradice už těm nejmenším  židovským capartům doporučuje: „Podívej se dobře na první znak Tóry (znak Bet). Nevypadá tak trochu jako závorka? No tak vidíš. Neptej se příliš po tom, co bylo před „závorkou“, spíš si polož otázku, který znak prvnímu znaku tóry předchází. Je to přeci „alef“ – symbol Vznešeného, ribono šel-olamim. Před počátkem byl prostě B-h…“
 Nikdo neví, kolik proběhlo „stvoření“, nikdo ale nebere příliš vážně veleslavnou uhlíkovou metodu datování našeho světíku, ani ji nijak zarytě nevyvrací. Protože na všechny ty prvo- druho- a třetihory našel svoji svéráznou (a celkem moudrou) fintu jeden židovský básník. Nebo se snad u žalmisty Davida nedočteme jinými slovy přesně to, co jsme předeslali o několik řádků výše? „Pozdvihuhji očí svých k (třeti)horám, odkuž by mi přišla pomoc. Pomoc má jest (ovšem) od H-spodina“… /ps 121:1/. A nejinak o tom hovoří i biblická zpráva o stvoření:  Na počátku stvořil Všemohoucí (budiž požehnán) vesmír a taky zemi. Pleocénní tečka Země pak byla nesličná a pustá.. atd. Zkrátka a dobře, věříme hluboce a pevně, že to, co zhruba před 5763 roky začalo, byl především veliký Příběh člověka a historie Upřímných H-spodinových (jišrej Kel = Jisroel).
 
Lafak je zkratka, kterou chce být řečeno : podle malého počtu. Heb. lifrat katan.
[uq urpl
 
„Malým“ počtem je míněno datum (= rok úmrtí) bez uvedení tisícovek. Pokud jste navštívili naše povídání o jednotlivých znacích svatého jazyka (symbolika/kabala/znaky), víte, že každý má vedle svých dalších „kvalit“ také určitou číselnou hodnotu. Prvních devět v pořadí (tj. alef až teth) odpovídá jednotkám, druhých devět (jud až cadi) desítkám a do celkového počtu dvaadvaceti zbývají už jenom čtyři poslední (qof, reš, šin a taw), které slouží k označení stovek. Pro označení „vyšších“ stovek (500 – 900) se hebrejština chová úplně stejně jako „latinská“ latinka, která si svá MDCXLVII také vypůjčuje z textu a spojuje je do příslušných numer.
 
stovky.
znaky
zápis
100
q
*q
200
r
*r
300
s
*s
400
t
*t
500
q+t
*qt
600
r+t
*rt
700
s+t
*st
800
t+t
*tt
900
q+t+t
*qtt
 
Od „tisícovky“ výše si hebrejština vypomáhá opět od začátku – od alef.
číslo
znaky
zápis
1100
q+a
q*a
2200
r+b
r*b
1600
r+t+a
rt*a
5700
s+t
st*h
5763
g+c+s+t+h
gcst*h
 
Nicméně tisíc let je poměrně dlouhá doba a mesiáš příjde co nevidět. Tesat tudíž tisícovky na kameny vzpomínek odšedších dítek Lidu Jisroele bylo najednou poněkud „bal tašchit“ -- jaksi nadbytečné. A tak se narodil tzv. „malý počet“ – „lafak“.  Tvrzení, že Židé, kteří byli odjakživa na prachy, zavedli „lafak“ jenom proto, aby ušetřili náklady za kameníkovy služby logicky neobstojí už proto, že „výměnou“ za jedno „he“ (označující pětitisícovku) nechávají najednou tesat znaky tři – lamed, pe a qof…
Najdeme-li tedy na *macevě „lafak“ a před ním  nějaká ta taw a qof jsme zcela spolehlivě u roku úmrtí. Ovšem hebrejského a podle malého počtu. Jak se dostat do patřičného gregoriánského roku? Připočtením 1240 (let.)
lafak
heb. rok
dešifrace
obč. rok
qpl
dlqt
534
1774
qpl
crt
660
1900
qpl
gcst
763
2003
 
Zbývá ještě přistoupit na dvě další skutečnosti a pak už vročení nápisu nelze nepoznat.
 
a/ „židovský silvestr“ se s občanským nekryje.  Tzv. narozeniny vesmíru – heb. roš ha-šana (nesprávně = židovský nový rok) připadají vždy na podzim předchozího „občanského“ roku.  Roš ha-šana 5763 jsme ku příkladu slavili již 7. září 2002. V předchozí tabulce by tedy správně měly být uvedeny roky:  1773/4 ; 1899/1900 a 2002/3.  Jak z tohohle ven si vysvětlíme v kapitole  kalendářní den.
b/ I *lafak má své „plene“ a své zkratky.
 
lafak
qpl
*ql
*l
 
 
„lafak“
rok
kal. den
den týdne
vstupní sdělení
qpl
blqt
lvla by
g ovy
rbqnv rupn
 
-------------  
měsíce a jejich zkratky
  
Židovský kalendář je tvořen „dvanácti až třinácti“ měsíci. Dvanácti až třinácti proto, že  Vznešený (budiž požehnán) si přeje, aby nám během života neunikl ani jediný detail. A připustíme-li, že chléb a voda nejsou detaily zanedbatelné, tím spíš bychom jim měli pozornost věnovat.
Chléb se řídí podle slunce (zaséváme ho zjara, voníme k němu v létě, na jehož sklonku ho sklízíme, mlátíme a meleme na mouku), voda, žena a kalendář se řídí podle měsíce. Dva panovníci na jednom trůně, to dobrotu nedělá, ale zanedbávat některé ze stvořených světel, se nevyplácí. Svoji zkušenost v tomto ohledu učinili Jisroelovi bráškové z egyptské Hagar, jimž se jejich postní „ramadan“ točí velice na divoko. Aby bylo možno „srovnat“ solární a lunární rok, je zapotřebí čas od času zavést dodatečný  ( třináctý) měsíc.
Představme si je nyní jejich jmény. Onen poněkud sporadický měsíc „adar“ uvádíme červeně, abychom upozornili, že nejde o tři měsíce, nýbrž buď o adar „plene“ – jednoduše ADAR v běžném roce, anebo o adar I. a adar II. v roce přestupném.
 
počet dní v jednotlivých měsících židovského roku:
měsíc
tyrbib
běžný
přestupný
tišri
yrst
30 dní
30 dní
chešvan
[vsx
29/30 dní
29/30 dní
kislev
vylck
29/30
29/30
tevet
tbu
29 dní
29 dní
švat
tbs
30 dní
30 dní
adar
rda
29 dní
(---)
(adar I)
a rda
(---)
30 dní
(adar II)
b rda
(---)
29 dní
nisan
[cyn
30 dní
30 dní
ijjar
ryya
29 dní
29 dní
sivan
[vyc
30 dní
30 dní
tamuz
zvmt
29 dní
29 dní
av
ba oxnm
30 dní
30 dní
elul
lvla
29 dní
29 dní
 
 
Pro dešifraci (jako pomůcka do terénu)  se vám však asi bude více hodit následující tabulka, kde jsou měsíce židovského kalendáře seřazeny abecedně. A v rámci pravidla „furtvejš“ uvádíme také jejich případné zkratky
 
měsíc
tyrbib
varianta
hebrejsky
zkratka
(adar I)
a rda
adar rišon
[vsar rra
r*a
(adar II)
b rda
adar šeni
yns rda
s*a
 
(adar II)
rdav
we-adar
rdav
a*v
 
adar
rda
---
 
 
 
av
ba
menachem
oxnm
a*m
elul
lvla
---
 
 
 
chešvan
[vsx
marchešvan
[vsrm
---
ijjar
ryya
 
 
 
kislev
vylck
 
 
 
nisan
[cyn
 
 
 
sivan
[vyc
 
 
 
švat
tbs
 
 
 
tamuz
zvmt
 
 
 
tevet
tbu
 
 
 
tišri
yrst
 
 
 
 
 
Takže v „plene“ zápisu datace úmrtí už snadno identifikujete i měsíc.
„lafak“
rok
kal. den
den týdne
vstupní sdělení
qpl
blqt
lvla by
g ovy
rbqnv rupn
 
V případě, že narazíte na takovýto zápis vám pomůže naše tabulka.
„lafak“
rok
kal. den
den týdne
vstupní sdělení
*l
blqt
a*m by
g ovy
rbqnv rupn
 
 
---------------------------------------------------------
den týdne
 
Jak už jsme uvedli na jiném místě tohoto webového portálu: Všechna čest vědcům a jejich  smyslu pro přesnost až rigorózní, nicméně opravdu  na žádné *macevě nestojí psáno: zde leží stařena, jejíž dům byl hostinec … // sem uložili starce … apod.
Z pohledu judaismu však stejně neuctivě vyznívá i překlad: zemřel ve středu, v pátek, v neděli.. apod.
Tyto dny judaismus vůbec nezná.  Z jednoduchého důvodu, podobně jako je křesťanství takříkajíc „kristo-centrické“  a helénisticko-podnikatelský model, který žijeme v současnosti, zase „egocentrický“, protože takto si oba systémy představují absolutní harmonii, judaismus je zase „šabato-centrický“. O tom, že během šabatu vládne (nebo by vládnout měla) harmonie, nás přesvědčují už slova zprávy o stvoření  / gn2:1-3/. posvětit sobotní den je samozřejmě nejen jedno z deseti přikázání, ale také zcela standardní *micva  / 31/. Čím je judaismus (alespoň pro mne) obdivuhodně laskavý, je jeho citlivé vnímání běžného života. Představa, že se v pátek večer zastaví život, a člověk na sebe vezme břemeno zákazů a dodatečných „opatření“ je poměrně zkreslený pohled na to, co sobotní harmonie skutečně představuje. Šábesová micva, jakkoli komplikovaná a plná zábradlí a koberců, aby se křehké paty Princezny Šabat nezranily o nějaký střep lidské nedbalosti, je poměrně zajímavě vysvětlena a povýšena u proroka Izaiáše / iz 58:13/, kde je nám kladeno na srdce : nazvi si sobotu rozkoší, svátkem a slávou H-spodinovou… Jinými slovy - *judaismus sobotu nedodržuje, ale světí. Ne jako modlu, ale jako „památník stvoření“ a „slávu H-spodinovu“ .. jako den odpočinku a harmonie. Jeho význam, jeho svatost a „jinakost“ (= oddělenost)  pak dovedla lid Jisroele k tomu, že Ramban /Moše ben Nachman, Nachmanides/  doporučuje „myslet na Princeznu celý týden“ a podle toho i označovat jednotlivé dny týdne jako první, druhý, třetí den po sobotě.
Na řadě jiných míst talmudické literatury je však kladen velice důrazný akcent na svobodu každého jedince. Rozhodnete-li se proto značkovat dny podle Řehořova způsobu, kdo vám v tom zabrání? Přesto bychom rádi poprosili, abyste respektovali tradici a krom toho, že při každé návštěvě zpracovávaného hřbitova utrhnete nějaký ten čerstvě vypučelý náletový proutek, budete také tak trošku „šabato-centristy“.
 
První, druhý a další dny po sobotě se hebrejsky řeknou velice jednoduše : jom alef (rišon), bet (šeni), gimel atd. Sobota jako sedmý den - jom zajin je víceméně raritou, ale řídčeji se i s ní na *macevách Lidu Jisroele setkat můžeme. Jinak je téměř vždy „svatou sobotu“  - jom šabat kodeš.
 
Takto vyzbrojeni, odhalíte den v týdnu celkem bez problémů :
„lafak“
rok
kal. den
den týdne
vstupní sdělení
qpl
blqt
lvla by
g ovy
rbqnv rupn
 
Pro postup „furtvejš“ upozorňujeme také na další varianty:
varianta
tyrbib
česky
de facto
erev šabat
qs*i
předvečer šabatu
jom waw
lajl šabat
qs lyl
sobotní noc
jom alef
mocaej šabat
qs*m
odchod Královny
jom alef
le-or jom …
ovy rval
na rozbřesku
následujícího dne
jom šabat
qs*y
den svatého šabatu
šabat
 
------------------------------------------------------------
kalendářní den
 
Přepočíst gregoriánský rok úmrtí (a tedy vročení nápisu)  lze provádět „od boku“ přímo „v terénu“. Ověření přesného dne podle gregoriánského kalendáře je „věda“. Pro ilustraci navštivte odkaz : www.volny.cz/pavel.vesely/calendar.htm Doporučujeme proto v každém případě získat pomůcku na přepočet aktuálního data z hebrejského na občanský letopočet. Naprosto nejlepší software v tomto ohledu je maven-calendar. Který ovšem stojí okolo 50 dolarů, nicméně na adrese :  www.calendar-maven.com  lze stáhnout i jeho demo vezi.  Poněkud méně „user-friendly“ ale jinak rovněž velice kvalitní program je program kaluach. ( www.kaluach.com  )
 
Pořídíte-li si některou z těchto utilit, a na *macevě se dočtete zřetelného označení dne v týdnu a měsíci:  jom gimel jud-bet elul (třetí den po sobotě, dne 12. elul) můžete začít přepočítávat.  Tradice ovšem přikládá některým dnům (zejména svátkům a novoluní) výjimečný význam, jak se v nejbližší době dočtene u nás na kešetu v sekci texty/ Maavar Jabok. Rovněž jarcajtová pravidla (viz texty/Kicur šulchan) vyvolala potřebu dávat přednost výjimečnému charakteru těchto dní před běžným označením pořadového dne v měsíci. Proto i nápisy na macevách  uvádějí velice často židovské svátky a novoluní. Samozřejmě převážně zkratkami
 
novoluní (roš chodeš = dosl. počátek měsíčního cyklu) je v judaismu vnímáno jako výjimečný den nejen pro to, co jsme si zde již stačili říci – tj. „abys nikdy nezapomněl, co viděly oči tvé“ /parf.  dt 4:9/, tj. abychom si nenechali během svého života ujít jediný detail, který ho může ozvláštnit anebo zkrášlit.
A sledovat fáze měsíce spolu s tím, co to dělá s přírodou a s námi určitým ozvláštněním určitě je.
 
(viz texty/tančíte měsíci? ) Novoluní je také první „symbol“ budoucího lidu Jisroele, jakýsí první vstupní krok do judaismu – Pokynem sledovat novoluní se otevírá soubor „pesachových micwot“, pokynem „tento měsíc počátkem měsíců vám bude…“ / ex 12:1/ začíná dobrodružství Jisroele. Co následovalo, než si Národ zasloužil svobodu dobře víme (deset egyptkých ran končících pobitím prvorozenců). Novoluní se pro Jisroel stalo „malým dnem přikrytí“ a zb-žní židé je dodnes takto vnímají. V době Chrámu byly přinášeny speciální oběti, jejichž modlitební „stín“ nacházíme v sidurech dodnes. Talmud pak dodává, že přiblížit se k H-spodinu v rámci novoluní  (korban roš chodeš) pomáhalo „očistit Chrám od případné rituální nezpůsobilosti“ / Šav 2b/. O novoluní viz též texty/tančíte měsíci?
 
počet dní v jednotlivých měsících židovského roku:
měsíc
tyrbib
běžný
přestupný
tišri
yrst
30 dní
30 dní
chešvan
[vsx
29/30 dní
29/30 dní
kislev
vylck
29/30
29/30
tevet
tbu
29 dní
29 dní
švat
tbs
30 dní
30 dní
adar
rda
29 dní
(---)
(adar I)
a rda
(---)
30 dní
(adar II)
b rda
(---)
29 dní
nisan
[cyn
30 dní
30 dní
ijjar
ryya
29 dní
29 dní
sivan
[vyc
30 dní
30 dní
tamuz
zvmt
29 dní
29 dní
av
ba oxnm
30 dní
30 dní
elul
lvla
29 dní
29 dní
 
Proč tomu tak je, jsme si vyvětlili již v kapitole měsíce a jejich zkratky, Vyčerpávající vysvětlení najdete na adrese: www.volny.cz/pavel.vesely/calendar.htm ; ale existuje celkem spolehlivé pravidlo:
 
Má-li předchozí měsíc třicet dní, má aktuální měsíc jakoby dva sváteční dny novoluní „alef“ a „bet“ di-roš chodeš. Každý „bet-di-roš chodeš“ je tedy spolehlivě 1. dnem aktuálního měsíce. Každý erev roš chodeš je vždy spolehlivě 29. dnem a každý „alef di-roš chodeš“ třicátým dnem předchozího. Je tedy dobré nejprve vědět, které měsíce mají kolik dní. Tj. které mají pouze „roš chodeš“ a které „alef a bet di-roš chodeš“. To lze jak pro běžný tak i pro přestupný rok poměrně bezpečně stanovit u většiny z nich, s výjimkou měsíců chešvanu kislevu – jak vyplyne z následující tabulky:  
 
označení novoluní na macevách:
předvečer Roš ha-šana
erev roš ha-šana
hr*i
29.elul
29.elul
Roš ha-šana
roš chodeš
hrd*a
1.tišri
1.tišri
předvečer novoluní chešvan
erev roš chodeš
xr*i
29.tišri
29.tišri
novoluní v „šalem“ roce
alef di- roš chodeš
xrd*a
30.tišri
30.tišri
 
bet di-roš chodeš
xrd*b
1.chešvan
1.chešvan
novoluní v běžném roce
roš chodeš
xr
1.chešvan
1.chešvan
předvečer novoluní kislev
erev roš chodeš
xr*i
29. chešvan
29. chešvan
v „šalem“ roce
alef di-roš chodeš
xrd*a
30.chešvan
30.chešvan
 
bet di-roš chodeš
xrd*b
1.kislev
1.kislev
novoluní v běžném
roš chodeš
xr
1.kiselv
1.kislev
předvečer novoluní tevet
erev roš chodeš
xr*i
29.kislev
29.kislev
novoluní
roš  chodeš
xr
1.tevet
1.tevet
novoluní v „šalem“
alef di-roš chodeš
xrd*a
30. kislev
30.kislev
 
bet di-roš chodeš
xrd*b
1.tevet
1.tevet
předvečer švat
erev roš chodeš
xr*i
29. tevet
29.tevet
novoluní
roš chodeš
 
1.švat
1.švat
předvečer novoluní adar (I.)
erev roš chodeš
xr*i
29. švat
29.švat
 
alef di-roš chodeš
xrd*a
30.švat
30.švat
 
bet di-roš chodeš
xrd*b
1. adar
1.adar (I.)
předvečer novoluní adar (II.)
erev roš chodeš
xr*i
(----)
29. adar I.
 
alef di-roš chodeš
xrd*a
(----)
30. adar I.
 
bet di-roš chodeš
xrd*b
(----)
1. adar II.
předvečer nisan
erev roš chodeš
xr*i
29. adar I.
29. adar II.
novoluní
roš chodeš
xr
1. nisan
1.nisan
předvečer novoluní ijjar
erev roš chodeš
xr*i
29. nisan
29.nisan
novoluní
alef di-r´ch
xrd*a
30.nisan
30.nisan
 
bet di r´ch
xrd*b
1. ijjar
1.ijjar
předvečer sivan
erev roš chodeš
xr*i
29.ijjar
29.ijjr
novoluní
roš chodeš
xr
1. sivan
1.sivan
předvečer novoluní tamuz
erev r´ch
xr*i
29. sivan
29.sivan
novoluní
alef di-r´ch
xrd*a
30.sivan
30.sivan
 
bet di-r´ch
xrd*b
1. tamuz
1.tamuz
předvečer novoluní av
erev r´ch
xr*i
29. tamuz
29.tamuz
novoluní
roš chodeš
xr
1. av
1.av
předvečer novoluní elul
erev r´ch
xr*z
29.av
29.av
novoluní
alef di-r´ch
xrd*a
30.av
30.av
 
bet di-rćh
xrd*b
1.elul
1.elul
předvečer novoluní tišri
erev roš ha-šana
hr*i
29.elul
29.elul
 
svátky : Pro seznámení s obsahem, smyslem a poetikou židovských svátků doporučujeme publikaci Marca Sterna Svátky v životě židů (vydal Vyšehrad 2002), na těchto stránkách pak pro vás přípravujeme text nazvaný jednoduše Luach.  (Zavěsíme ho na podzim v sekci texty/Luach ). Pro svoji práci v terénu však potřebujete pouze přehled jednotlivých svátků a jejich zkratky.
 
 
Postupně:
svátek
hebrejsky
zkratka
běžný
přestup.
předvečer Roš ha-šana
erev roš-ha-šana
h*ri
29. elul
29. elul
 
Roš ha-šana  -hnsh sar
jom roš ha-šana
hr*y
1. tišri
1.tišri
1. den Roš ha-šana
alef di-roš-ha-šana
hrd*a
1. tišri
1.tišri
2. den Roš ha-šana (v diaspoře)
bet di-roš-ha-šana
hrd*b
2. tišri
2.tišri
Gedaljův půst
com Gedalja
*ge
3. tišri
3.tišri
varianta
jom com Gedalja
ge*y
---
---
předvečer Dne přikrytí
erev Jom kippurim
kyi
9.tišri
9.tišri
Jom kippur – oyrvpk ovy
jom kippurim
ky
10.tišri
10.tišri
předvečer Sukot (Svátku stánků)
erev hag di-sukkot
cdx*i
14.tišri
14.tišri
první den Sukot – tvkvc
alef di-sukkot
cd*a
15.tišri
15.tišri
 
alef di-chag-šel-sukkot
csxd*a
15.tišri
15.tišri
druhý den Sukot
bet di-sukkot
cd*b
16.tišri
16.tišri
 
bet di chag-šel-sukkot
csxd*b
16.tišri
16.tišri
první polosvátek
alef chol ha-moed sukot
mhx*a
17.tišri
17.tišri
druhý …
 
mhx*b
18.tišri
18.tišri
třetí ..
 
mhx*g
19.tišri
19.tišri
čtvrtý
 
mhx*d
20.tišri
20.tišri
(zároveň) předvečer Hošana rabba
erev Hošana rabba
rh*i
20.tišri
20.tišri
 
erev di Hošana rabba
rhd*i
20.tišri
20.tišri
 
Hošana rabba --  hbr anisvh
Hošana rabba
hr*gx
21.tišri
21.tišri
předvečer Šemini aceret
erev šemini aceret
is*i
21.tišri
21.tišri
 
Šemini aceret – trei ynyms
šemini aceret
*is
22.tišri
22.tišri
zár. předvečer  Simchat tora
erev simchat tora
*tsi
22.tišri
22.tišri
Simchat tora  - hrvt txms
simchat tora
*ts
23.tišri
23.tišri
závěrečný den cyklu šavuot
isru chag --  gx vrca
vc*xa
24.tišri
24.tišri
varianta
isru chag di-sukot
vcd*xa
----
----
předvečer Chanuka – hkvnx bri
erev chanuka
nx*i
24.kislev
24.kislev
Chanuka – hkvnx
Zot chanuka
hkvnx taz
25.kislev
25.kislev
varianta
alef di-chanuka
vnxd*a
---
---
druhý den cyklu
bet di-chanuka
vnxd*b
26.kislev
26.kislev
třetí den
gimel di-chanuka
vnxd*g
27.kislev
27.kislev
čtvrtý den
dalet di-chanuka
vnxd*d
28.kislev
28.kislev
pátý den
he di-chanuka
vnxd*h
29.kislev
29.kislev
šestý den
waw di-chanuka
 
vnxd*v
 
30.kislev
30.kislev
sedmý den
zajin di-chanuka
vnxd*z
1.tevet
1.tevet
osmý den
chet di-chanuka
vnxd*x
2.tevet
2.tevet
předvečer 10. tevet
erev asara tevet
ui*i
9.tevet
9.tevet
varianta
erev ta´anit asara tevet
uit*i
----
----
půst 10. tevet – tbu hrsi
asara tevet
ui*
10.tevet
10.tevet
varianta -- tbu hrsi tynit
ta´anit asara tevet
ui*t
----
----
varianta – tbub dvy
jud bi-tevet
ub*y
----
----
předvečer malého Purim
erev Purim katan
qvp*i
----
13. adar I.
„malý“ Purim -- [uq oyrvp
Purim katan
qvp
----
14.adar I.
varianta -- [uq oyrvp
jom Purim katan
qvp*y
---
---
„malý Šušan purim -- [uq oyrvp [svs
Šušan Purim katan
q*vps
---
15. adar I.
půst Ester – rt tynit
ta´anit ester
a*t
13. adar
13. adar II.
Purim --  oyrvp
Purim
vp
14. adar
14.adar II.
varianta
jom Purim
vp*y
----
----
Šušan Purim
Šušan Purim
vp*s
15.adar
15.adar II.
předvečer pesachového cyklu
erev pesach – xcp rbi
p*i
14.nisan
14.nisan
varianta
erev di-pesach
pd*i
----
----
var.
erev šel-pesach
ps*i
----
----
var.
erev di-hag šel pesach
psxd*i
----
----
1. den pesach
alef di-pesach
pd*a
15.nisan
15.nisan
2. den pesach
bet di-pesach
pd*b
16.nisan
16.nisan
1.  polosvátek
alef chol-ha-moed
mhx*a
17.nisan
17.nisan
2. polosvátek
bet chol-ha-moed
mhx*b
18.nisan
18.nisan
3. polosvátek
gimel chol ha-moed
mhx*g
19.nisan
19.nisan
4. polosvátek
dalet chol ha-moed
mhx*d
20.nisan
20.nisan
7. den pesach
zajin di-pesach
pd*z
21.nisan
21.nisan
8. den pesach
acharon šel pesach
ps*a
22.nisan
22.nisan
závěr cyklu
isru chag
ps*xa
23.nisan
23.nisan
Lag be-omer – rmvib g*l
L´g be-omer
rmvib g*l
18.ijjar
18.ijjar
předvečer šavuot (svátku týdnů)
erev šavuot
vbs*i
5.sivan
5.sivan
1. den šavuot --  tvivbs
alef di šavuot
sd*a
6.sivan
6.sivan
2. den šavuot
bet di-šavuot
sd*b
7.sivan
7.sivan
závěr cyklu
isru chag
 
8.sivan
8.sivan
17. tamuz – zvmtb rsi ibs
ševa asar be-tamuz
ubi*s
17.tamuz
17.tamuz
varianta
com ševa asar
is*e
----
----
9. av – bab hist
tiša be av
ab*t
9.av
9.av
 
Samozřejmě zkratky mohou různě variovat. Jak jste si možná sami všimli, někdy bude potíž rozlišit mezi „acharon šel pesach“ a „isru chag šel pesach , stejně tak se může někdy plést „šušan purim“ se zkratkou „šel pesach“, ale cvik a přepočetní software a především zkušenost vás už samy povedou „furtvejš“.
pro zjednodušení si můžeme zapamatovat, že každý významný den má svůj předvečer (erev jom tov, že trojice tzv. poutních svátků - pesach, šavuot a sukot má také svůj „závěrečný“ den svátečního cyklu - isru chag, že pro naše zeměpisné souřadnice se kalendář řídi předpisy pro diasporu (tj. např. dvoudenní roš ha-šana, šušan purim apod. a že všechny svátky s výjimkou Purim připadají na stejný den příslušného měsíce jak v přestupném tak v běžném roce.– Potom tabulka, kterou je možno vzít sa sebou na hřbitov bude daleko jednodušší:
 
 
 
svátek
tyrbib
den:
roš ha-šana
hnsh sar
1. a 2. tišri
com gedalja
 
3. tišri
Jom kippur
rvpk ovz
10.tišri
sukot
tvkvc
15. – 21.tišri
šemini aceret
trei znzms
22.tišri
simchat tora
hrvt txms
23.tišri
chanuka
hkvnx
8 dní od 25.kislev
asara be-tevet
tbub hrsi;
10. tevet
tu bi-švat
ubsb *vu
15. švat
ta´anit Ester
rtca tynit
13.adar
purim
oyrvp
14.-15.adar
pesach
xcp
15-22.nisan
lag be-omer
rmvib *gl
18.ijjar
šavuot
tvivbs
6. – 7.sivan
17. tamuz
zvmtb rsi ibs
17.tamuz
9. av
bab hist
9. av

vstupní obraty
 
Vstupními obraty končíme záměrně, protože právě těch je skutečně neuvěřitelné množství. Viz pomůcky/obraty. V této pasáží uvádíme jen několik nejzákladnějších, které jsou často „ústrojnou“ součástí datačního textu.
 
„lafak“
rok
kal. den
den týdne
vstupní sdělení
qpl
blqt
lvla by
g ovy
rbqnv rupn

 
vstupní obrat
transkripce
tyrbib
zkratka:
odešel a pohřbili ho
niftar we-nikbar
rbqnv rupn
*nvn
jeho duše odešla
jaca nišmato
haey vtmsn
*ny
skonal
we-jigawe
ivgyv
*gyv
povznesl se vzhůru
ala le marom
ovrml hli
*li
jeho duše se povznesla
alta nišmato le marom
ovrml vtmsn htli
*lni
odešel do svého světa
halach le-olmo
vmvil jlh
*lh
připojen ke svému Lidu
neesaf el-amo
vmi la fcan
an ,i*an
 
            S jakýmikoli dotazy, nepřesnostmi nebo „záhadami“ vám  (pokud na to naše „furtvejš“ vůbec stačí) rádi pomůžeme na adrese : j.achab@volny.cz

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus