Projekt KEŠET
 

Matriky jako pomůcka 

Snaha zjistit, kolik náhrobníků se na konkrétní lokalitě dochovalo fyzicky a také další důvody (někdy se kombinace náhrobku a matriky neuvěřitelně vyplatí) nás zákonitě přivedla i k matrikám. Respektive k těm, které jsou on-line dostupné na stránkách badatelna.cz nebo badatelna.eu.  Výpisy (!) nikoli jejich přesné opisy tak vznikají pro naši vnitřní potřebu, ale nevidíme nejmenší důvod, proč tyto poznámky nezpřístupnit také všem ostatním.

  

                We wordových tabulkách se vyznáte snadno.  Maličko zjednodušujeme. Gd. = Gattin (des) bez ohledu, jestli matrikář uvádí Eheweib, Frau des Herrn  nebo Gattin, podobné je to u dětí Sd. = Sohn (des) bez ohledu jestli psáno Kind anebo Sohn, Wn. = Witwe. Příčiny nemocí uvádějí matrikáři často dost nepřeně, také ve většině případů málokoho zajímají, u těch chorob, které mají více označení (nejčastější je Freis, Freissel, Freisen, Darmfreis apod.) zjednodušujeme a zkracujeme. Cenná jsou často (pokud jsou uvedena – většinou jen do roku 1848) také povolání.

Legenda/vysvětlivky:  nezletilci (kteří většinou nemívají svoji macejvu jsou v (některých - finálně dokončených) matrikách barevně  stínováni, jiné barvy znamenají pohřeb v jiné lokalitě. Stínování vždy vysvětlujeme v úvodu každé zveřejněné tabulky.

Červené (*gr 301) znamená existující, dochovanou stále ještě stojící macejvu a jméno nebožtíka je zvýrazněno tučně. Nezvýraznění jsou sice v lokalitě pohřbeni, ale již bez kamene. Značky -------------- (156) znamenají začátek/ konec matriční paginy (to podle toho, zda kvůli čitelnosti matrikářova rukopisu postupujeme raději od novověku dolů, anebo naopak).

                Jak uvedeno – jsou to jen naše vnitřní poznámky, vzhledem k tomu že náš boj s tekoucím časem se soustředí přímo na epitafy a pohřebiště. Silně nečitelné zápisy, u nichž nemáme jistotu označujeme +++), čísla reprodukcí i linky na matriky většinou uvedeny, nepřesnosti si můžete dohledat a ověřit či upřesnit. Děti do tří let, které byly většinou připohřbívány k dospělým příbuzným vlastního kamene nemajíce, pro naši přehlednost o „obsazení“ hrobové plochy označeny barevnou výplní.

                Přijde nám slušné, že pokud budete naše podklady používat a narazíte na nepřesnosti, oplatíte nám naši práci svým upozorněním na známý e-mail :  achabisko@gmail.com  - Díky.  Pokud by vám matriky nešly otevřít a stáhnout, prosím, mailujte rovněž.

                Tento krok jsme v týmu řešili velice bouřlivě. Matriky, na jejichž výpisech má lví podíl Kochavi, úplně zpřístupnit nelze. Kontaktujte případně ji na e-mail: kochavi@volny.cz ; Nejde o finance !!! To předesíláme. Pouze o respekt k autorství a biblickému pravidlu „pravila Ester jménem Mordechajovým“. Pravidlu, které jak ve vědeckých tak i badatelských kruzích příliš respektováno nebývá, ale my bychom je respektovat chtěli. Zbytek je jen na vás.

                Nomenklatura a řazení odpovídají klasickému Kešetu – číslo lokality a matrika. Na webu zavěšeny jen ty zpracované. A i ty se mohou ještě měnit a upravovat, jednak díky vašim poznámkám a upřesněním, jednak také podle toho, jak dochází ke zpracování jednotlivých hřbitovů a ověřování fyzicky dosud zachovalých kamenů. Díky za pochopení i za případný feedback.

000 - Vojtěch Rakous - k matrikám a matrikářům (audio) -- - new

011 - Bílina -- look or download

025 - Budyně --  look or download 

040 - Čkyně -- look or download 

056 - Dub u Prachatic -- look or download

065 - Habry -- look or download

067 - Heřmanův Městec -- look or download  -- - new

077 - Horní Cerekev -- look or download  

083 - Hostouň -- look or download 

084 - Hoštice -- look or download

086 - Hranice (Weisskirchen) - look or download    (včetně knih familiantů)  

105 - Jemnice (lapidárium) -  look or download  

115 - Kamenná --  look or download  

127 - Kolinec -- look or download  (zpracovala Lucie Sh.)  

155 - Letov (Ledau) - look or download

164 - Litomyšl (Leitmischl) - look or download   

173 - Luže - look or download

169 -- Loučim -- look or download 

201 - Neveklov -- look or download -- - new

295 - Světlá n. Sáz -- look or download   

277 - Smíchov / Radlice - look or download  

344 - Vrbno (Hříškov) -- look or download  

403 - Jablonec - look or download   

-----------

01) Liber judeorum albus (Praha, skenoval Randy Schoenberg)

 

Genealogové jistě ocení i tv. Soupisy Židů (sčítací operáty) - soupisy Židů

---  Další témata ----o 
1/ Návody a triky  (abecední slovníček hesel) 

2/ Datace (vše co bude potřebovat pro orientaci na macejvě)
3/ Zkratky  (ukázka a word ke stažení)
4/ Titulatury (vlastní stránka- více témat) - pro rychlé stažení
5/ Obraty
6/ Pomůcky  (v čase a vědění)

8) Několik slov o překladu, proč a jakým způsobem překládáme, najdete také na Kešetu v sekci Epitafy. (path: Kešet/Epitafy/O překladu)

 
 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus