Projekt KEŠET
 
Zkratky: gimel, 


 
גבאי דמתא -- ג*ד  (gabaj dimta)  - představený města židovského
גבאי דצדקה -- ג*ד  (gabaj di-cdaka) - gabaj *cedaka
גבאי דקהלתנו -- ג*ד  (gabaj di-kahalatejnu) -- gabaj naší obce
גבאי דחברא קדישא -- ג*ד  (gabaj di-chevra kadiša)
גמילות החסד -- גה*ח  (gmilut ha-chesed)
גבאי המדינה -- ג*המ  (gabaj medina)
גמל חסד ואמת -- גח*ו  (gamal chesed wo-emet)
גמל חסד ובקור חולים -- גח*ו  (gamal chesed we-vikur cholim)
גמל חסד ובקור חולים -- גחו*בח  (gamal chesed we-vikur cholim)
גמל חסד של אמת -- גחש*א  (gamal chesed šel-emet)  pozn. chesed šel-emet = pohřebnictví
גופו ינוח בקבר -- גי*ב  (gufo januach ba-kever) - jeho tělo spočinulo v hrobě
varianta :  גיב*ק
גמל חסד -- גמ*ח  (gamal chesed)
גמרה משנה תלמוג תורה -- גמת*ת  -- gemara, mišna, talmud tora
גן עגן אמן -- גע*א  -gan Ejden, amen
גן עדן אמן סלה -- געא*ס  -- gan Ejden, amen, selah
גבאי צדקה -- ג*צ  -- gabaj cedaka var : ג*ץ
גבאי תמחוי - ג*ת  -- gbaj tamchuj (= pokladny chudých)

dalet
ד  - aramejský člen (v datacích i jinde)
ד  (Ha-šem)  - jedna z forem zápisu opisu jména Vznešeného
דור המלך -- דה*מ  (dor ha melech) = opis pro pokolení Davida
דור המלך עליו השלום -- דהע*ה  (dor ha-melech, alaw ha-šalom)
דחול המועד -- דח*ה (di-chol ha-moed) - během polosvátků
דחג ה -- דח*ה  (di chag ha ...) - a následuje plné uvedení svátku nebo jeho zkratka
דחג הפסח -- דח*פ  (di-chag ha-pesach)
דחג השבועות -- דח*ש  (di-chag ha šavuot)
דבר טוב -- ד*ט  (dover tov)  -- konal dobro  par. Mordechaje
דורש טוב -- ד*ט  (doreš tov)  - následoval dobro (parf. žalmu)
דיין מצוין -- ד*מ  (dajan mecujen) - "vynikající soudce)
דמאש -- ד*מ (di-mta) - odtud, z tohoto města
דמתיבתא -- ד*מ  (di-metivta) - ješivy, patřící ješivě, z ješivy
דפה קהלתנו -- דפ*ק  (di-po kahalatejnu)- z naší obce
דיין צדק -- ד*צ  -- dajan cedek (i s konocovým cadi)
דקהילה קדישא -- דק*ק  -- ze svaté obce
דבר תורה -- ד*ת  (dvar tora) - slova Nauky/ Zákona


Seznam zkratekKESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus