Projekt KEŠET
 

Odborné  a vědecké práce jiných autorů         Obsah najdete zde:                   
         


Hugo Gold - políbený a osvícený člověk. Narodil se roku 1895 ve Vídni a zemřel až v roce 1974 v Tel Avivu. Pro nás je ale klíčové  předválečné období jeho života, kdy se stal iniciátorem a také vydavatelem jedinečné Encyklopedie židovských obcí v Čechách a na Moravě. (Později zpracoval a vydal také Vídeň, Bukovinu, Bratislavu aj.) Působil také časopisecky. Zájmy i svým posláním de facto následovník svého strýce Maxe (Meira) Hichla - zakladatele sionistického hnutí  "Poalej Cijjon"  a především majitele nejvýznamnějšího židovského nakladatelství na Moravě - nakladatelství "Jüdischer Buch- und Kunstverlag. Původem ze Slavkova u Brna (1874), k čemuž se mj. přiznává i přímo v dedikaci k "moravskému Goldovi". Goldovy "židovské obce" jsou dodnes cenným zdrojem  informací o historii českého židovstva, právě proto, že je nezřídka zpracovávali lokální historikové a kronikáři, pro které i "nepodstatné detaily" nebyly nepodstatné ..
      Kromě odkazu na "internetového" Golda vám však nabízíme i práce těch, kteří spolupracovali přímo s námi anebo samostatně, a přesto stojí o to, aby jejich výsledky byly přístupné veřejně. Za což jim patří "kol kabod" (všechna čest) a naše upřímné poděkování...

(Poznámky k "nomenklatuře" - Konkrétní práce o konkrétních lokalitách respektují naše kešetovské číslování, samostatné stati najdete pod třemi nulami a patřičným indexem. )


380 - Gold (české obce) --  ( super - sice jen k náhledu a tisku, ale ...) 
380 - Gold (české obce)  -- dtto ale jiný zdroj: Landesbibliothek Oesterreich)  -- do třetice Jewishgen

390 - Gold (moravské obce) -- (dlouhý, méně přehledný sken)
-------=====ooo=====-------

 

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus