Projekt KEŠET
 
Midraše - tuto sekci otevřeme midraši komentujícími hlavní téma Kešetu - tj. pohřeb a pohřebnictví. Postupně přidáme i některé další. Příjemnou četbu.

001 -
Traktát *Chibut ha-kever  - Útrapy hrobu nebo také „Výprask v hrobě“ (doslova „Rány hrobu“) je midraš připisovaný jednomu z amoraim rabi Jicchakovi ben Parnach (250-500), o jehož životopisných datech toho příliš neví dokonce ani Encyklopedia Judaica; Uvádíme ho "na první čtení" bez komentářů. Komentář následuje (001a). Postupujeme takto záměrně, protože cítíme, že tato zkušenost může bez dlouhého vysvětování nabídnout rychý vhled do hebrejského myšlení a obrazů a symboliky midrašické literatury. Ostatně posuďte sami.

001a - Kratičký komentář k Chibut ha-kever, jakýsi pokus o překlad do moderního myšlení,  - zpracováno pro časopis Dingir.

002 - Petirat Moše -
Mojžíš jde, pro slzy na cestu nevidí a ani neví, kam ho nohy nesou. Vtom narazil na tři mladíky. Zrovna kopali hrob. „Komupak chystáte ten hrob?“ – ptal se jich. „Ten patří slušnému a spravedlivému člověku,“ odpověděli mu.  „Jestliže tak, rád vám s tím pomohu,“ nabídl se Mojžíš...

003 - Ejvel rabati
je de facto „druhé“ jméno menšího (nekanonického) talmudického traktátu Semachot. Bývá občas spojován a připojován ke standardnímu traktátu Moed katan a také obsahově se s tímto traktátem pojí. Věnuje se totiž především otázkám pohřbu, truchlení za zemřelé (*hesped), náležitostem hřbitova apod. Překlad je rozdělen na dvě části a doplněn kvalifikovaným komentářem Nachalat Jaakov. ....   Rabi Akiba se svěřuje: „Takto jsem začínal nabývat své znalosti: Jednou po ránu jsem našel zabitého, vzal jsem si ho na ramena a zanesl ho na vzdálenost tří sobotních pochodů až na hřbitov, pohřbil ho tam a vrátil se domů. Když se to učenci doslechli, sdělili mi, že jsem „proléval krev“ každým krokem, který jsem ušel. Z toho jsem usoudil, že zhřešil-li jsem tak neuvěřitelně v dobrém úmyslu, jak větších selhání bych se asi dopustil této pohnutky nemaje.“ A kdykoli mu někdo tuto událost připomenul, říkával: „Tam někde je počátek mých zásluh (mám-li vůbec nějaké)…“ 

004 -  
O Mojžíšově hrobu -    new    Pokud jste se maličko seznámili s výše uvedenými texty (01-03), bude vám tato 40-ti minutová přednáška rav Jicchoka Seiferta inspirací. Pochopitelně i tak je nutno zachovat si odstup a náležitý cit pro to, s čím rabi jaksi automaticky počítá - schopnost oddělovat metaforu, hyperbolu a skutečnou logiku moderního poznání (někdy možná až přiliš racionální). Nicméně podstatné motivické linie, jak se dívat na smrt, rozhodně obsahuje


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus