Projekt KEŠET
 


Komentáře
 -  trápí vás obsah nějaké parašat, biblický verš anebo biblická kniha?  Jednak díky za dialog, napiště, podíváme se hlouběji do tradice a midrašů, anebo se podívejte po této stránce. Třeba jsme už něco z toho zkusili okomentovat. Stránka (doplněk) je určen všem, ale je věnována především biblistům. Tedy těm, kdo už se v bibli maličko orientují (po verších a kapitoách, protože jinak se v ní orientujeme téměř všichni už tím, že se pokoušíme žít a přemýšlet). Proto se každý materiál uvádí přímo patřičným biblickým veršem. Uvádíme vždy také i hebrejskou parašat, pokud byste si chtěli poslechnout v audio verzi rozkliknutím vždy celé knihy v závorkách.


    Tora

     (Kniha Berešit neboli Genesis
 )
gn 15 kpt - Abraham mezi rozťatými díly - Lech lecha (Shekel) - par. Lech-lecha
gn 19:30-38 - Lotovy dcery spí s otcem - Daly vzaly (Shekel) - par. Vajera
gn 23:1 -  Stodvacetsedm let Sáry - Sára (Shekel) - par. Chajej Sara
gn 27:19 - Jaakov lže, že je Ezau - Prodám prvorozenství (Shekel) - par. Toldot
gn 32:32 - Jaakov bojuje s andělem - Žíla v příhbí (Shekel) - par. Vajece
gn 39:7-20 - Putifarka - Démon sexu? (Shekel - par. Vaješev

     (Kniha Šemot nebo Exodus
 )
ex 4:19-26 - Ženich krví - Chatan damim (Shekel) - par. Šemot
ex 10:27 - Zatvrzelost srdce - (Shekel) - par. Bo
ex 18:14-23 - Jetro radí demokracii - Netradiční haftara (Shekel) - par. Jetro 

     (Kniha Vajikra neboli Leviticus
 )
lv 19:28 - Tetování - Kérka je trendy (Shekel) - par. Kedošim

    Kniha Bamidbar neboli Numeri )

     (Kniha Devarim neboli Deuteronomium
 )
dt 28:15-28 - Exil a sionismus - Návat na Sion (Shekel) - par. Ki-tabo

   Nevijim (Proroci)
   Kniha Jozue
   Kniha Šoftim - kniha Soudců
   Šmuel alef - První Samuelova
   Šmuel bet - Druhá Samuelova
   Malchim alef - První královská
   Malachim bet - Druhá královská

   Jišajahu - Izaiáš
   Jirmijahu - Jeremiáš
   Jechezkel - Ezechiel

   Hošea - Ozeáš
    Joel
   Amos
   Ovadjah - Abdijáš
  Jona - Jonáš
   Mika - Micheáš
  Nachum - Nahum
 Habakuk - Abakuk
 Cefaniah - Sofoniáš 
 
Haggai - Aggeus

Zechariah - Zachariáš - chrám a půst ; kdo je mesiáš 
Malachi -  Malachiáš 

  Chtuvim (Spisy)
  Tehilim - Žalmy
)
  ( Mišlej - Přísloví)
prv 7:14 - Rci moudrosti, jsi sestra má  - Merkava (Shekel)

 Hiob - Job
)            

 
Šir ha-širim - Píseň Šalomounova
)
Svitek (Megilat) Rut
)
Ejcha - Pláč Jeremiášův
)
Kohelet - Kniha Kazatel      -
          
Kniha Ester
Proroctví Daniele
Ezra - Ezdráš
Nehemia - Nehemiáš      
 
Divrej alef - První paralipomenon    
Divrej bejt - Druhá paralipomenon   
- new=============oo
Naše další nabídka v sekci *Texty
a) midraše
b) modlitby
c) Odborné práce
d) Micwot
e) Liter. reflexe 
f) Lamedwaw
g) Tradice


KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus